زنان؛ شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را تحریم می‌کنند

سخی خالد
زنان؛ شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را تحریم می‌کنند

پنج‌هزار زن، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را در اعتراض به آنچه که عمل بی‌بنیاد این شورا خوانده می‌شود، در انتخابات تحریم می‌کنند.

این زنان مدعی استند که شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با ترغیب افرادی که زنان را متهم به فساد اخلاقی کرده‌اند، مرتکب رفتار غیراخلاقی شده‌ است.

ویدا ساغری، فعال حقوق زن و یکی از مبتکران این جنبش می‌گوید: «این حرکت در پی عمل غیراخلاقی و غیراصولی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشور مبنی بر فاسدخواندن زنان، متهم‌کردن زنان به فساد اخلاقی در بدل استخدام -بدون ارائه‌ی سند و مدرک- به راه افتاده است.»

بانو ساغری می‌افزاید: «در این اواخر، دو نفر به نام‌های مریم وردک و حبیب‌الله احمدزی از سوی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با اهداف کمپاینی و سیاسی، در شرایط حساس کنونی، ترغیب به طرح ادعای جنسی علیه زنان شده‌اند که تبعات این ادعاهای بی‌بنیاد جز فشارهای بیش‌تر روحی و زن‌ستیزی، نبوده است.»

پیش از این جنرال احمدزی، یکی از مشاوران پیشین رییس‌جمهوری غنی و سپس مریم وردک، یکی از کارمندان سابق در ارگ ریاست جمهوری ادعا کرده بودند که ماموران بلندرتبه‌‌ی ارگ ریاست جهموری، در بدل استخدام بانوان به ادارات دولتی از آنان تقاضای جنسی می‌کنند.

پس از آن که موجی از اعتراض‌ها و نارضایتی‌های کنایه‌آمیز شهروندان در واکنش به این رسوایی بزرگ در رسانه‌های اجتماعی غوغا بر پا کرد، دادستادنی کل افغانستان به گونه‌ی رسمی دو بار از آقای احمدزی درخواست کرد که به خاطر اثبات ادعاهایش مدرک ارائه کند. اما آقای احمدزی به دلیل فاسدخواندن اداره‌ی دادستانی کل، از ارائه‌ی سند به این اداره به تکرار سر باز زد. به دنبال طفره‌روی آقای احمدزی، دادستانی کل، حکم جلب این دستیار پیشین نزدیک به غنی را امضا و صادر کرد.

یک روز پس از صادرشدن حکم جلب و احضار آقای احمدزی، ویدا ساغری، از آدرس پنج هزار زن معترض به این باور است که این دو شخصیت به ترغیب اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری چنین اتهاماتی به زنان بسته‌اند.

در اعتراض به کمپاین سیاه

اعضای این جنبش اعتراضیِ اجتماعی به این باور استند که زنان باید در اعتراض به چنین اظهارات بی‌بنیادی که از سوی مقامات پیشین و یا هر کسی دیگر مطرح می‌شود، واکنش نشان بدهند. ویدا ساغری می‌گوید که این کنش‌ها از سوی زنان به ابتکارات جدید در سیستم اداری افغانستان منجر خواهد شد.

او می‌گوید: «این واکنش، به هدف آغاز پروسه‌ای که به اصلاح قوانین استخدام و تأمین امنیت جسمی و روحی کارمندان زن در محیط اداری منجر شود، راه‌اندازی شده است و ما منتظر واکنش‌های بالفعل زنان در پیوند به چنین اقدامات ابزار‌یِ کمپاینی استیم تا بتوان از این حرکت اجتماعی زنان نتیجه‌ی مطلوب گرفت؛ همچون طرح و تصویب قوانینی که به سود زنان تمام شود.»

زنان، در محیط مردسالارانه‌ی کاری و اداری به ویژه در جامعه‌ی جنگ‌زده و عقب‌افتاده‌ی افغانستان، همواره احساس ناامنی و از خودبیگانگی می‌کنند. ویدا ساغری می‌گوید: «واکنش در این مورد باید چنان وسیع باشد که به حل دایمی این معضل اجتماعی که عمدتا توسط نظام مردسالارانه‌ی کار و کارفرما تولید و تطبیق می‌شود، بی‌انجامد.»

کمپاین سیاه، به معنای سوءاستفاده از نقطه‌های ضعف‌ جامعه، به‌خصوص گروه‌های فرودست اجتماعی، اقلیت‌های فکری و قومی، زنان و گروه‌های بی‌طرف است که وصله‌های زننده و توهین‌آمیز به آنان بهتر می‌چسپد، به واسطه‌ی سیاست‌مداران راه‌اندازی می‌شود تا در دوئل با رقبا جلودار معرکه شوند. به باور بانو ساغری، ‌راه‌اندازی این‌گونه کمپاین‌ها تبعات خسارت‌بارِ جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

ویدا ساغری، فعال حقوق زنان می‌گوید: «این زنان با اگاهی از وضعیت سیاسی و اجتماعی و درک کامل ارزش والا و حیاتی رأی زنان به‌عنوان عامل تأثیرگزار بر به قدرت‌رسیدن مردان، به این نتیجه رسیده‌اند تا از رأی دادن به زن‌ستیزان، ناقضان حقوق زنان، چه در حوزه‌ی رسمی و چه خصوصی، و سیاست‌مداران استفاده‌جو بر حذر باشند و در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو آنان را تحریم کنند.»