نزدیک به نیمی از مراکز ثبت‌نام رای‌دهندگان در ولایت غزنی بسته است

عبدالرازق اختیاربیگ
نزدیک به نیمی از مراکز ثبت‌نام رای‌دهندگان در ولایت غزنی بسته است

مسؤولان محلی در ولایت غزنی می‌گویند که نزدیک به نیمی از مراکز ثبت‌نام رای‌دهندگان در این ولایت بسته است.

عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که در مجموع ۴۰۶ مرکز ثبت‌نام رای‌دهندگان در این ولایت وجود دارد که از این میان ۲۴۷ مرکز فعال است؛ اما ۱۵۹ مرکز دیگر به دلیل امنیتی و تخنیکی هنوز بسته است.

آقای نوری افزون که در مرکز غزنی، حدود ۵۵ مرکز ثبت‌نام رای‌دهندگان وجود دارد که از این میان ۴۷ مرکز باز است و متباقی به دلایل مختلف بسته است.

گفته می‌شود افزون بر بسته بودن نزدیک به نیمی از مراکز ثبت‌نام رای‌دهندگان، برخی از مراکز از سوی کمیسیون انتخابات این ولایت حذف شده است.

سخنگوی والی غزنی می‌گوید که کمیسیون انتخابات بدون درک درست از اوضاع امنیتی ولسوالی‌های این ولایت، برخی از مراکز را حذف کرده‌است. آقای نوری گفت که به گونه‌ی مثال در ولسوالی ناور ولایت غزنی که از ولسوالی‌های امن به حساب می‌آید، ده مرکز از سوی کمیسیون بسته شده است.

در همین‌حال کمیسیون انتخابات نیز اعلام کرده است که از ۷۰۵ مرکز ثبت‌نام رأی‌دهندگان در ۳۴ ولایت کشور، ۲۱۹ مرکز آن به‌دلیل تهدیدات امنیتی و نرسیدن مواد حساس انتخاباتی بسته مانده است.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی این کمیسیون می‌گوید که از ۴۵۸ مرکز ثبت‌نام رای‌دهندگان در ۳۳ ولایت کشور بدون غزنی ۴۰۸ مرکز آن فعال و باقی ۵۰ مرکز آن مسدود مانده است.

این درحالی است که روند ثبت‌نام تقویتی رای‌دهندگان انتخابات ریاست‌جمهوری، در ۳۳ ولایت و روند ثبت‌نام سراسری رای‌دهندگان در ولایت غزنی به تاریخ ۱۸ جوزا آغاز شد. قرار است این روند تا هشتم سرطان ادامه یابد.