نتایج انتخابات کابل بر اساس کدام رای اعلام می‌شود؟

علی شیر شهیر
نتایج انتخابات کابل بر اساس کدام رای اعلام می‌شود؟

مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گویند که این هفته، نتایج نهایی انتخابات کابل را اعلام می‌کنند.

عزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی این کمیسیون به روزنامه‌ی صبح کابل گفت: « همکاران ما شب و روز و حتا در روزهای رختصی، در کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات کار می‌کنند. ما امیدوار استیم که در این هفته بتوانیم، نتایج نهایی انتخابات کابل را اعلام کنیم.»

آقای ابراهیمی تاکید می‌کند که تغییرات اندکی در نتایج نهایی نسبت به نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی کابل رونما خواهد شد.

با این حال شماری از آگاهان امور انتخاباتی تاکید دارند، در صورتی‌که کمیسیون‌های انتخاباتی، بر نتایج قبلی که توسط اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی اعلام شده بود، مهر تایید بگذارند و دوباره همان افراد را برنده اعلام کنند، پس کمیشنران سابق باید تبرئه شوند.

داکتر داوودعلی نجفی، رییس پیشین دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید: «کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به‌دلیل فساد در چگونگی انتخاب نمایندگان، از سمت‌شان بر کنار شدند؛ اما شما دیدید که کمیشنران جدید نیز در نتایج نهایی برخی از ولایت‌های باقی‌مانده، همان افرادی را انتخاب کردند که قبلا توسط اعضای پیشین کمیسیون، انتخاب شده‌بودند. در نتایج نهایی کابل نیز اگر نمایندگانی انتخاب شود که توسط کمیشنران پیشین انتخاب شده بود، پس اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی باید اعاده‌ی حیثیت کنند.»

از سویی هم روز شنبه‌ی این هفته، نامزدهای معترض کابل که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در نتایج ابتدایی برنده اعلام شده بودند، مانع ورود نمایندگان جدید به پارلمان شدند و اجازه برگزاری نخستین جلسه‌ی این مجلس را به آنان ندادند.

رای‌های گم‌شده

مقام‌های کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی می‌گویند که نتایج نهایی انتخابات کابل بر اساس فورم‌های رای‌گیری روز برگزاری انتخابات، اعلام می‌شود.

آنان تاکید دارند که در حال حاضر ۱۲ درصد از آرای انتخابات پارلمانی کابل گم است و نتایج نهایی بر اساس ۸۸ درصد «آرای در دست داشته»، اعلام می‌شود.

داکتر قاسم الیاسی، منشی و سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به روزنامه‌ی صبح کابل گفت: «نتایج نهایی انتخابات پارلمانی کابل بر اساس فورم‌های روز برگزاری انتخابات، اعلام می‌شود. ما در حال حاضر تنها ۸۸ درصد از فورم ها را در اختیار داریم که آن‌ها را بررسی کرده‌ایم و نتایجش را به کمیسیون انتخابات فرستاده‌ایم.»

اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی تاکید دارند که آنان چندین بار، در مورد آرای گم‌شده از اعضای کمیسیون پیشین انتخابات خواهان وضاحت شده‌اند؛ اما تا کنون در این مورد پاسخی دریافت نکرده‌اند.