کمیسیون انتخابات زیر فشار تیم‌های انتخاباتی

سید مهدی حسینی
کمیسیون انتخابات زیر فشار تیم‌های انتخاباتی

دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، مدعی است که از مجموع آرای شمارش شده که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شده، در مورد بیش از ۱۳۷ هزار رأی هیچ وضاحتی وجود ندارد و معلوم نیست که این آرا چگونه وارد سیستم شده است. این دسته‌ی انتخاباتی گفته است که کمیسیون باید هرچه زودتر، بر اساس طرزالعمل، این آرا را از سیستم خارج کند.
نورالرحمان اخلاقی، عضو دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، گفت که بر اساس دریافت‌های شان ۱۱۲ هزار رأی در خارج از وقت تعیین شده در روز شش میزان، وارد سیستم بایومتریک شده است که این آرا توسط درملوک شناسایی شده و باید کمیسیون انتخابات این آرا را باطل اعلام کند.
کمیسیون انتخابات چندی قبل، بیش از ۸۶ هزار رأی را تکراری و خلاف معیار اعلام کرد؛ اما این کمیسیون موقف روشن و صریح در مورد آرای تکراری اتخاذ نکرد؛ به همین منظور، دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی از کمیسیون انتخابات می‌خواهد که موقف خود را در برابر آرای تکراری واضح ساخته و برای مردم افغانستان مشخص کند که آرای تقلبی چه تعداد است و این که این آرا را فاقد اعتبار و باطل می‌داند.
موقف دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، این است که تا قبل از آغاز روند شمارش آرا، باید آرای تقلبی از سیستم خارج شود و روند بازشماری آرا نیز زیر نظر افراد مورد اعتماد تیم‌های انتخاباتی صورت گیرد و کسانی که در تقلب و تخطی دست داشته ‌اند، به دادستانی کل معرفی شوند.
ثبات و همگرایی، خواستار همکاری‌های جدی نهادهای بین‌المللی ناظر شده است تا در کنار ناظران آن‌ها، از روند شمارش آرا، نظارت کنند. این دسته‌ی انتخاباتی معتقد است که کمیسیون انتخابات در تصمیم‌گیری‌های قانونی تعلل و گاهی‌ هم با تأخیر تصمیم اتخاذ می‌کند. اعضای دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، هشدار می‌دهند که تأخیر در اتخاذ تصمیم‌ها پیرامون مسائل مشخص و قانونی، پذیرفتنی نیست.
در برابر این اظهارت تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی، در تماس تلفونی روزنامه‌ی صبح کابل با نجیب دانش یکی از سخنگویان تیم انتخاباتی دولت‌ساز، اظهار داشت که تیم دولت‌ساز تنها منتظر این است که کمیسیون انتخابات بر اساس قانون انتخاباتی نتایج ابتدایی و نهایی را اعلام کند و این رأی مردم است که رییس‌جمهور آینده را مشخص خواهد کرد.
این در حالی است که نهادهای ناظر انتخابات بعد از نشر گزارش درملوک بیان داشته اند که به گزارش این نهاد مشکوک اند. مسؤولان این نهادها می‌گویند که روشن نیست، گزارش و یا هم معلومات شرکت درملوک، شامل چه چیزهایی می‌شود.
کمیسیون انتخابات بر اساس گزارش درملوک فیصله کرده که بیش از ۸۶ هزار رأی تکرار شناسایی شده است؛ اما تا کنون این کمیسیون به صراحت موقف نگرفته است که آیا این آرا باطل اعلام می‌شود یا خیر؟
کمیسیون گفته بود که کارمندان تخنیکی روی اطلاعات و گزارش درملوک کار می‌کنند و کمیسیون بر اساس نتیجه‌ی تیم تخنیکی، فیصله‌ی بعدی خود را با مردم افغانستان شریک می‌کند؛ اما با گذشت چند روز، هنوز روشن نیست که کمیسیون چه تصمیمی می‌گیرد.
قرار بود که بعد از تصفیه‌ی آرای بایومتریک شده و گزارش ارسالی شرکت درملوک، کمیسیون انتخابات روند بازشماری و تفتیتش آرا را از ۳۴ ولایت افغانستان آغاز کند. کمیسیون اعلام کرد که نمایندگان خود را تشکیل داده تا همراه با ناظران دسته‌های انتخاباتی، برای بازشماری آرا به ولایات سفر کنند؛ اما به تازگی، گزارش‌هایی به رسانه‌ها درز کرده که گفته می‌شود، کمیسیون انتخابات تحت فشارهای دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، هنوز روند بازشماری آرا را آغاز نکرده است.
روزنامه‌ی صبح کابل، تلاش کرد تا دیدگاه کمیسیون انتخابات را پیرامون موقف‌گیری جدید دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی بگیرد؛ اما با تلاش‌های مکرر، مسؤولان این کمیسیون حاضر به پاسخ‌گویی نشدند.
از سویی هم، دسته‌ی انتخاباتی«دولت‌ساز» در واکنش به اظهارات اعضای ثبات و همگرایی، هیچ‌گونه اظهار نظر رسمی را بیان نمی‌کند؛ اما در عین حال، مسؤولان دولت‌ساز تأکید می‌کنند، هر کاری را که دسته‌ی ثبات و همگرایی انجام می‌دهد، مداخله‌ی بسیار صریح در امور انتخابات به ویژه کمیسیون انتخابات است.
نجیب دانش، عضو دسته‌ی انتخاباتی دولت‌ساز، می‌گوید، هر تصمیمی را که کمیسیون انتخابات بر مبنای قانون اتخاذ کند، آن‌ها پذیرفته و احترام می‌کنند.
دسته‌ی انتخاباتی دولت‌ساز بر خلاف افکار عمومی، معتقد است که روند انتخابات میان دو تیم مطرح انتخاباتی به جنجال نخواهد رفت؛ زیرا به باور این تیم، انتخابات یک روند ملی بوده و متعلق به مردم افغانستان است، نه یک تیم انتخاباتی.
هرچند، کمیسیون انتخابات، زمان اعلام نتیجه‌ی ابتدایی را در ۲۳ عقرب اعلام کرده است؛ اما به باور نهادهای ناظر انتخابات، کارهای زیادی باقی مانده است که باید کمیسیون انجام دهد، ولی نظر به سرعتی‌که پیش می‌رود، امکان این امر وجود ندارد که کمیسیون بتواند، نتیجه‌ی ابتدایی را در زمان تعیین‌شده، همگانی سازد.
نهادهای ناظر معتقدند، تفتیش و بازشماری آرا شبیه به تفتیش آرای سال ۲۰۱۴ شده است؛ صندوق‌هایی ‌که مشکل دارد، باید باز و چندین نوع عملیه‌ی تفتیش اجرا شود. آرای بایومتریک و غیربایومتریک تفکیک و مسأله‌ی آن حل شده و از سیستم خارج شود که همه‌ی این‌ها ایجاب دقت و زمان بیشتری را می‌کند. این نهادها بر این باورند که کمیسیون انتخابات، به نام دقت و شفافیت، وقت‌تلفی می‌کند که در شرایط موجود، این راهکار کمیسیون یک اشتباه است.
اکنون، باید منتظر ماند که آیا کمیسیون انتخابات، نتیجه‌ی ابتدایی را در ۲۳ عقرب اعلام می‌کند یا خیر. در کنار این مسأله، آیا دور اول انتخابات برنده‌ای دارد یا خیر؛ این سوالاتی است که مرور زمان به آن پاسخ خواهد داد.