کمیسیون انتخابات: کار روی اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی کابل جریان دارد

محمد گوهری
کمیسیون انتخابات: کار روی اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی کابل جریان دارد

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، فیصله‌اش را مورد نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ولایت کابل، به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده است.

عبدالعزیز ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که فیصله‌ی نهایی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، به این کمیسیون رسیده است.

او افزود: «کمیسیون انتخابات، کار خود را بر اساس قانون، روی اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی آغاز کرده است. دقیق معلوم نیست، چه زمانی نتایج نهایی انتخابات پارلمانی حوزه‌ی کابل اعلام می‌شود؛ اما تلاش‌ها جریان دارد تا هرچه زودتر اعلام شود.»

از سویی هم، قاسم الیاسی، سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی می‌گوید که کار این کمیسیون، در مورد انتخابات پارلمانی کابل به روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته تمام شده بود؛ اما به دلیل نبود ۲۰ درصد برگه‌های رای‌دهی، روند بازشماری به تاخیر افتاد.

او افزود که فرمه‌ها از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و آماده‌ی تطبیق شده است.

حدود ده روز قبل، دور هفدهم شورای ملی، پس از نزدیک به دو ماه تاخیر و بدون اعلام نتایج انتخابات پارلمانی کابل از سوی رییس‌جمهور افتتاح شد.