پرسش یکی از دانش‌آموزان کاج: به جز از یک مهاجم انتحاری سه مهاجم دیگر هم بودند؛ اما نمی‌دانم کجا شدند؟

عبدالرازق اختیاربیگ
پرسش یکی از دانش‌آموزان کاج: به جز از یک مهاجم انتحاری سه مهاجم دیگر هم بودند؛ اما نمی‌دانم کجا شدند؟

در حالی که بر اساس معلومات شاهدان عینی، در حمله به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل تنها یک مهاجم انتحاری دست داشت که پس از کشتن محافظان، وارد صنف درسی شد و سپس مواد همراهش را منفجر کرد؛ اما یکی از دانش‌آموزان کاج، می‌گوید که سه مهاجم دیگر نیز، حضور داشتند؛ اما مفقود شدند.

یکی از دانش‌آموزان مرکز آموزشی که به دلایل امنیتی نمی‌خواهد نامی از او گرفته شود، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید، زمانی که مهاجم انتحاری وارد صنف آموزشی شد، ابتدا گلوله‌باری کرد و سپس مواد همراه خود را منفجر کرد.

این دانش‌آموز؛ اما می‌گوید که در کنار مهاجم انتحاری، سه مهاجم دیگر که سر تا پا سیاه‌پوش بودند نیز، از بام وارد مرکز آموزشی کاج شدند.

او می‌گوید: «جالب این جا است که سه مهاجم کشته نشدند، پس کجا شدند. مه حس می‌کنم که یکی با این‌ها هم‌کاری کرده. مهاجم اول خو از دروازه داخل شد، اول فیر کرد و بعد انفجار داد و خودش هم کشته شد. بعد از انفجار سه مهاجم دیگه که سر تا پاه سیاه بودند از سر بام پایین شدند.»

به گفته‌ی این دانش‌آموز، مهاجمان سیاه‌پوش با شماری از دانش‌آموزان حتا صحبت کرده و به آن‌ها گفتند که «نترسید، ما از خود استیم»؛ اما آن‌چه که تا هنوز مشخص نشده، این است که مهاجمان دیگر کجا شدند و چگونه از مرکز آموزشی کاج بیرون شدند؟.

با این حال او می‌گوید، دقایقی قبل از انفجار، هنگامی که او و سایر دانش‌آموزان می‌خواستند وارد مرکز آموزشی کاج شوند، چهار یا پنج جوان با پیراهن‌تنبان نیز، می‌خواستند که وارد کورس شوند؛ اما کارت هویت با خود نداشتند و با این بهانه که می‌خواهند در امتحان آزمایشی کانکور شرکت کنند، داخل شدند.

این دانش‌آموز، می‌گوید: «پسرا از مردم ما نبود. وقت تلاشی، گارد آن‌ها را خیلی شدید تلاشی کرد و به همی خاطر ما کمی تال خوردیم. مه فکر می‌کنم که یک دست داره داخل کورس. پسرا همه‌ی شان پشتو هم گپ می‌زدند. اصلا گپ‌های شان فهمیده نمی‌شد.»

با آن که تلاش کردیم دیدگاه مسؤولان آموزشی کاج را نیز، در این مورد داشته باشیم؛ اما با تماس‌های زیاد موفق نشدیم.

گفتنی است که حمله‌ی تروریستی بر مرکز آموزشی کاج در منطقه‌ی دشت‌ برچی، صبح روز جمعه -۸ میزان، رخ داد. بر اساس آمارهای مردمی، در این حمله دست‌کم ۵۴ دانش‌آموز کشته و بیش‌تر از ۱۱۰ دانش‌آموز دیگر زخمی شده‌اند.

این حمله با واکنش‌های گسترده‌ی داخلی و جهانی به همراه بوده است. بسیاری از نهادهای جهانی و سازمان‌های حقوق بشری، این رویداد را مصداق عینی نسل‌کشی خوانده‌اند.

تا هنوز فرد و یا گروهی مسؤولیت حمله‌ی تروریستی روز جمعه را به عهده نگرفته است.