ویروس کرونا؛ تهدیدی که باید جدی گرفت

مجیب ارژنگ
ویروس کرونا؛ تهدیدی که باید جدی گرفت

همین که نشانه‌های ویروس کرونا و انتشار آن در ایران آشکار شد، شماری از کشورهایی که در همسایگی ایران قرار دارند، ورود شهروندان ایرانی را به کشور‌های شان منع کرده اند.
عراق، در همسایگی ایران، از جمعه ۲۱ فبروری (۲ حوت) همه گذرگاه‌های مرزی خود با ایران را به دلیل شیوع ویروس کرونا به مدت ۳ روز به روی شهروندان ایران بست.
دولت افغانستان، به دلیل درگیرهای سیاسی‌ای که دامن‌گیر آن است، نتوانسته به مکلفیت اصلی‌اش که تأمین امنیت فزیکی و صحی مردم است رسیدگی لازم را کرده و برای پیش‌گیری از ورود ویروس کرونا به کشور تدابیر لازم را رعایت کند.
نخستین تدابیر احتیاطی‌ا‌ی که دولت افغانستان می‌توانست به آن متوصل شود، بستن گذرگاه‌هایی است که شهروندان افغانستانی از آن وارد کشور می‌شوند.
از سوی دیگر برای پیش‌گیری از انتقال ویروس کرونا به افغانستان؛ نیاز بود تا پروازها میان ایران و افغانستان تا زمان مهار کامل این ویروس در ایران به حالت تعلیق درآمده و از ورود شهروندان افغانستانی و ایرانی به افغانستان پیش‌گیری می‌شد.
در ایران برای نخستین بار از نشانه‌های انتشار ویروس کرونا در شهر قم خبر داده شده و وزارت بهداشت ایران، مرکز انتشار این ویروس را این شهر شناسایی کرده است؛ با این حال در روزهای اخیر آمدن شهرواندان افغانستانی از قم به کشور پیوسته جریان داشته است.
ریاست صحت عامه‌ی هرات روز گذشته (۴حوت) از ثبت سه حادثه‌ی مشکوک به ویروس کرونا به بی بی سی گفته و همین‌طور گفته است که ۳۶ نفر دیگر که به تازگی از قم برگشته اند، نیز در قرنطین به سر ‌می‌برند.
سه فردی که نشانه‌های ویروس کرونا در آن‌ها مشاهده شده و زیر درمان به سر می‌برند، شهروندان افغانستانی‌ای استند که سابقه‌ی سفر به ایران را داشته اند.
این‌ها همه بیان‌گر این است که حکومت افغانستان به صحت شهروندانش توجهی را که باید، ندارد.
جدی‌نگرفتن ویروس کرونا و تهدید ناشی از آن می‌تواند به سادگی میلیون‌ها شهروند افغانستان را در خطر مرگ قرار دهد.
چین، با همه امکان‌های تنکالوژیکی و فن‌آوری روز پزشکی؛ تا هنوز نتوانسته است ویروس کرونا را مهار کرده و از انتشار آن به بیرون از شهر ووهان که مرکز انتشار این ویروس است، پیش‌گیری کند.
افزایش روزانه‌ی شمار قربانیان ویروس کرونا در شهر ووهان و گسترش روز به روز آن در بیرون از مرزهای چین؛ نگرانی را در رابطه به کنترل جغرافیایی و تلفات ناشی از گرفتاری به این ویروس بیشتر کرده است.
با این همه افغانستان تنها کشوری است که تا حالا برای پیش‌گیری از انتشار ویروس کرونا کم‌ترین احتیاط را پیش گرفته است.
شیوع ویروس کرونا در افغانستان با توجه به نداشتن امکان‌های ضروری پزشکی و توانایی اقتصادی برای مبارزه با آن، می‌تواند پیامد‌های مرگ‌بارتری در مقایسه با دیگر کشورهایی که این ویروس در آن انتشار یافته است، داشته باشد.
برای پیش‌گیری از انتشار و گسترش ویروس کرونا در هرات، نیاز است تا وزارت صحت عامه، در همکاری با نهادهای دیگر حکومتی و غیر حکومتی، تدابیر احتیاطی ضروری مثل رخصتی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها و دیگر نهادهایی که امکان انتشار ویروس کرونا در آن متصور است را روی دست بگیرد.
برای پیش‌گیری از انتشار ویروس کرونا نیاز است تا زمان روشن شدن وجود این ویروس در هرات، این شهر قرنطین شده و ورود مردم از شهر هرات به دیگر شهرهای کشور منع شود؛ با این روش می‌توان از مرگ هزاران شهروند افغانستانی پیش‌گیری کرد.
اگر ویروس کرونا از هرات به دیگر شهرهای افغانستان انتشار پیدا کند و به ویژه در پایتخت؛ با توجه به امکان‌های دولت افغانستان برای مبارزه با این ویروس و وضعیت سیاسی کشور، این ویروس می‌تواند در زود‌ترین فرصت در همه‌ی کشور انتشار یافته و باعث مرگ میلیون‌ها شهروند کشور شود.
همین‌طور در مورد بسته‌های تجاری‌ای که از ایران به افغانستان وارد می‌شود نیز باید بازنگری شود؛ یا از ورود کالاهای ایرانی تا زمان مهار ویروس کرونا در این کشور خود‌داری شود و یا در صورت نیاز این بسته‌ها پس از بررسی صحی لازم وارد بازارهای افغانستان شود.
عصر دیروز (۴ حوت) پس از این که سه حادثه‌ی مشکوک گرفتاری به ویروس کرونا در هرات به ثبت رسید، دفتر شواری امنیت ‌ملی، با نشر اعلامیه‌ای رفت‌وآمد زمینی و هوایی با ایران را به گونه‌ی موقت منع کرده است. همین‌طور در متن اعلامیه آمده است که از وارد‌کردن گوشت ‌مرغ و تخم آن از ایران و پاکستان نیز خود‌داری شود و در کنار آن از وزارت‌های کشاورزی و تجارت خواسته شد تا برای آینده به خاطر گسترش تجارت و ترانزیت با کشورهای آسیای میانه آمادگی بگیرند.
این اقدام اخیر دولت با توجه به دیر بودن آن باز هم می‌تواند روزنه‌ی امیدی برای پیش‌گیری از انتشار و گسترش ویروس کرونا در افغانستان باشد.