مبازره با خشونت‌های خانوادگی

زهرا سیاس
مبازره با خشونت‌های خانوادگی

از آن‌جا که در همه کشورهای دنیا ویروس کوید-۱۹ رو به فراگیر شدن است، افزایش خشونت‌های خانوادگی نیز به اوج رسیده است. درست در زمانی که باید از این چالش به عنوان یک فرصت استفاده کرد.

از چندی به این‌سو، شماری از کشورها از افزایش روزافزون خشونت‌ها در دوره‌ی قرنطین خبر داده اند.

این روزها تمام نهادهای رسمی و غیر رسمی در همه کشورها به شهروندان توصیه می‌کنند تا برای این‌ که از گرفتار شدن به ویروس کرونا در امان بمانند، به انزوا بروند و این انزوای اجباری، سبب شده؛ سطح تحمل‌پذیری افراد را کاهش دهد.

اکثر افرادی که مورد خشونت واقع می‌شوند، کودکان و زنان استند. رفتن به مکتب، برای کودکان مکانی برای آموزش و معاشرت است؛ اما کودکانی هم هستند که به مکتب عنوان پناه‌گاه امن برای فرار از خشونت‌های خانوادگی می‌بینند.

بنا بر گزارش یونسف، صدها میلیون کودک در سراسر جهان در دوره‌ی شروع کرونا در معرض انواع خشونت‌ها از جمله بدرفتاری، خشونت جسمی و بهره‌کشی قرار دارند. این انزوا سبب شده تا کودکان از چشم آن‌هایی که مسؤول نگه‌داری و نظارت بر آن‌ها در مکاتب و دیگر مکان‌های آموزشی اند، پنهان بمانند و فشارهای روانی را بر آن‌ها بیش‌تر کند.

با این حال، دولت‌ها به بی‌تفاوتی اغراق‌آمیزی تکیه نکرده اند و از کرونا به عنوان راه گریز از مسؤولیت استفاده نکرده اند.

در بسیاری از کشورها، برای ناظر بودن از احوال کودکان، مشاوره‌های آنلاین و گفتن نکات مهم برای کودکان و نحو کمک به این کودکان در زمان قرنطین اقدامات مؤثری انجام شده است.

در افغانستان که حتا برای بیماران کرونا درست رسیدگی نمی‌شود، از آسیب‌های روانی‌ای که برای کودکان و زنان  در زمان کرونا نیز وارد است، توجه چنانی به آن نمی‌شود.

زنان قشر دیگری استند که بیش‌تر از هر زمان دیگری در دوره‌ی قرنطین خشونت‌ها بر آن‌ها اعمال شده و در معرض آسیب‌های روانی قرار می‌گیرند.

این در حالی است که مقامات چینی، از افزایش درخواست‌کننده‌های طلاق در دوره‌ی پس از قرنطین خبر داده اند. این درخواست‌ها پس از کاهش طرح قرنطین افزایش یافت که ناشی از خشونت‌های خانوادگی در این دوره بود.

پس از چین که شیوع ویروس کرونا در کشور همسایه ایران شدت گرفت، از افزایش خشونت‌ها در امان نبوده است. محمدعلی‌گو، به روزنامه‌ی شهروند ایران گفت: طبقه‌ی متوسط که شیوع ویروس کرونا را جدی پرفته اند، در یک ماه گذشته در این خانواده‌ها همسرآزاری و کودک‌آزاری افزایش یافته است. و تماس‌ها برای مشاوره در مقابل کودک‌آزاری و همسر‌آزاری بیش‌تر شده است.»

این در حالی است که کریستف کاستنز، وزیر کشور فرانسه، در یک برنامه‌ی تلویزیونی گفت: «خشونت‌های خانوادگی هم‌زمان با اجرا شدن طرح قرنطین در این کشور افزایش یافته است.»

با این حال در این کشور برای این‌ که به افراد که در معرض خشونت قرار می‌گیرند کاری کرده باشند، ایجاد دستگاه هشدار در داروخانه‌ها است. او تاکید کرد که مبارزه با این خشونت‌ها در این زمان از اولویت‌ها است.

چین، ایران و فرانسه تنهل کشورهایی نیستند که از این بابت متأثر اند. استرالیا نیز از جمله کشورهایی است در زمان قرنطین خشونت‌ها در این کشور اوج گرفته و برای مبارزه با این خشونت‌ها، مبلغ ۸۲ میلیون یورو (۱۵۰ میلیون الر استرالیایی) برای مقابله با خشونت خانوادگی در بحبوحه‌ی شیوع ویروس کرونا اختصاص داده است. این مبلغ بخشی از کمک مالی ۱٫۱ میلیارد دالر استرالیا برای کمک به بخش بهداشت و درمان است.

اما در افغانستان تا اکنون هیج اقدامی برای کاهش خشونت‌های خانودگی در دوره‌ی قرنطین نشده است.

تنها شماری از مراکز مشاوره و روان‌شناسی برای کمک به مردم، بخش مشاوره‌های مجانی به صورت آنلاین راه انداخته اند.

انجمن روان‌شناسان هرات، از جمله مراکز مشوره‌دهی مجانی در دوره‌ی قرنطین است که برای آسیب‌دیده‌گان خشونت‌ها در دوره‌ی کرونا مشوره می‌دهد.

راه‌کارهای زیر، پیشنهادهایی است که از طرف برخی روان‌شناسان برای مبارزه با خشونت‌های خانوادگی در زمان قرنطین.

  • در این زمان بیش از هرچیز دیگری باید یاد گرفت که چگونه می‌توان استرس ناشی از کرونا را کنترل کرد.
  • هم‌دیگر پذیری را تمرین کنید تا از خانه ماندن کسل نشوید و افراد خانواده از بودن در کنار شما خوش‌حال شوند.
  • برای خود و اعضای خانواده‌ی خود، مصروفیت‌های گروهی خلق کنید تا ساعت‌هایی که در کنار هم استید، حس خوب را تجربه کنید.
  • در صورت شدید شدن خشونت‌ها، می‌توانید از پولیس کمک بخواهید.
  • در صورتی که خشونت‌ها خیلی شدید نباشد، می‌توانید از مشاوره‌های آنلاین کمک بگیرید.