درخانه بمانید و سرمایه‌گذاری ذهنی کنید!

صبح کابل
درخانه بمانید و سرمایه‌گذاری ذهنی کنید!

نویسنده: نصرت‌الله اسکندری

سرمایه‌گذاری ذهنی قدرت نامریی است که با مطالعه، برداشت‌ها، ارایه‌ی تحلیل و ژرف‌نگری‌های تازه، مسیر زندگی فردی و اجتماعی را انکشاف داده، نیازمندی‌های انسان را برآورده می‌کند.

همان طوری که از ابتدا تمدن بشری تا امروز، سرمایه‌گذاری در سکتورهای مختلف را برای برآورده شدن نیازمندی‌های بشر امر حتمی دانسته و سیر صعودی خودش  را با چرخه‌ی بزرگی از چالش‌ها پیموده است؛ بدون شک سرمایه‌گذاری ذهنی منشا و زاینده‌ی اندیشه‌ی تازه برای کشف و بقای نیازمندی‌های انسان و عامل اصلی سرمایه‌گذاری در جامعه‌ی انسانی به شمار می‌آید. با مطالعه‌ی کتاب‌های مورد نیاز، از همین حالا این سرمایه‌گذاری را گسترش دهید.

انسان‌های اولیه به ویژه گونه‌ی انسان خِردمند توانست با دانستن رسم، خط و اختراع نخستین خط، پیام‌های مورد نظرش را برای دیگران منتقل کرده و در تغییر افکار دست باز داشته باشند. این مسیر طی چندین قرن، سیر صعودی و تدریجی خودش داشته و اختراع ماشین چاپ در قرن ۱۹ میلادی، انقلاب بزرگی را به میان آورد و دست‌رسی عموم مردم به خواندن و نوشتن آسان‌تر شد، بنابراین در جهان مدرن امروزی، دانش‌مندان با ترفندهای علمی با شکستن مرزهای مذهبی، قومی و نژادی توانسته اند ثابت کنند که درکنار سرمایه‌گذاری در سکتور و بخش‌های مختلف به خاطر برآورده شدن نیازمندی‌های بشر، عامل عمده‌ی این همه سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری ذهنی «مغزی» است.

تحلیل، تجزیه و برداشت‌های تازه از مطالعه سبب می‌شود در بُعدهای غیر قابل رویت نفوذ نموده و افکار عمومی را کنترل کنیم. پس گفته می‌توانیم بگوییم، مطالعه سرمایه‌گذاری درون مغزی انسان است، تا انسان فردی را به انسان گروهی تبدیل و نیازمندی‌های تازه را برایش به ارمغان آورد.

چگونه طرح سرمایه‌گذاری را آغاز کنیم؟

روزهای قرنتین را که فارغ از شغل هستید، طبق یک تقسیم اوقات مشخص تنظیم کرده و حداقل نیم ساعت در روز مطالعه کنید و این ساعت را با گذشت هر روز، افزایش دهید تا بتوانید در یک شبانه روز حداقل  از ۱۵۰ تا ۲۵۰ صحفه مطالعه کرده، تحلیل و برداشت خود را بیرون‌نویس کنید. با این کار، یک انسان سخت کوش و ثروتمند درآینده‌ی نه چندان دور بعد از قرنتین خواهید بود. دیدگاه شما نسبت به خود تان و دنیا تغییر خواهد کرد؛ چون شما توانسته اید سرمایه‌گذاری به جا و مناسب کنید.

چرامطالعه؟

محققان علوم اجتماعی باور دارند که مطالعه و خواندن کتاب، ذهن انسان را قادر به تفکر می‌سازد تا دنبال سوال‌های برود که جوابش را فقط در مطالعه می‌تواند بیابد.

درصورت قرنتین وبسته بودن کتاب فروشی‌ها باید چه کار کرد؟

با پیشرفت در عرصه‌های مختلف تکنالوژی، در بخش رشد دانش نیز دست‌آورده‌های زیادی به میان آمده است که از آن جمله سایت‌های معتبر علمی، کتابخانه‌های الکترونیک است که می‌توان با هزینه‌ی اندک از طریق انترنت به کتاب‌های مورد نظر دست‌رسی داشته باشیم.

در زمان قرنتین و بعد از آن می‌توان از طریق گوشی‌های هوش‌مند و با استفاده از انترنت، با مراجعه به سایت کتابخانه‌های مورد نظر و یا هم از مسیر شبکه‌های اجتماعی،  می‌توانیم کتاب‌های مورد نیازخود را با هزینه‌ی کم به دست آوریم.

 چگونه ازنسخه Pdf استفاده کنیم؟

به خاطر این که به چشم آسیب نرسد، در هنگام مطالعه‌ی Pdf کتاب‌ها، بهتر است در هنگام مطالعه، از عنیک استفاده کنیم. اگر به کمپیوتر دست‌رسی داشته باشیم، در صفحه‌ی نمایش‌گر کمپیوتر مطالعه کنیم بهتر است. از مطالعه در گوشی‌های هوش‌مند، کمتر استفاده شود بهتر است.

بهتر است طبق برنامه مطالعه کنیم، یا از دوستان یا کتابخانه، کتاب را برای مطالعه امانت گرفته و بعد از خواندن، دوباره آنرا تسلیم کنیم. با مطالعه‌ی یک یا دو جلد کتاب در یک هفته، به اندوخته‌های علمی خود افزوده و از روزهای قرنیتن در خانه استفاده‌ی بهتر کنیم.