جان بولتون: امریکا طرف‌دار خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا است

صبح کابل
جان بولتون: امریکا طرف‌دار خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا است

جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، گفته است که امریکا طرف‌دار خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا است؛ تا به ناتو پیوسته و ناتو تقویت شود.

آقای بولتون، گفته است که با پیوستن بریتانیا به ناتو، به همه پرسی سال ۲۰۱۶ هم احترام گذاشته می‌شود.

مشاور امنیت ملی امریکا، در مصاحبه با روزنامه‌ی دیلی تلگراف، گفته است: «اگر بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا خارج شود، به خواست مردم خود عمل کرده است و این پیروزی دموکراسی را برای همگان نشان می‌دهد.»

در ادامه‌ی او تاکید کرده است: «بریتانیا به عنوان یک کشور مستقل و قدرت‌مند، با پیوستنش به ناتو به ما کمک خواهد کرد تا موثرتر عمل کنیم.»

این در حالی است که گفته می‌شود بریتانیا، خواستار خروج از اتحادیه‌ی اروپا شده است.