سازمان ملل: ۱۵۲ میلیون کودک در سراسر دنیا به کارهای دشوار مصروف استند

آذر آذرمن
سازمان ملل: ۱۵۲ میلیون کودک در سراسر دنیا به کارهای دشوار مصروف استند

به گزارش یونیسف یا صندوق کمک به کودکان سازمان ملل، ۱۵۲ میلیون کودک در سراسر جهان به کارهای دشوار مصروف استند.

امروز ۱۲ جون، برابر است با روز جهانی مقابله با کار کودکان. سازمان ملل متحد در تلاش است که تا سال ۲۰۲۵ میلادی تعداد کودکان کار را به صفر برساند.

در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد آمده است، کودک کسی است که دست به کارهای می‌زند که برای سن و سالش مناسب نیست و سبب محرومیت او از تحصیل و پیش‌رفت فکری‌اش می‌شود.

کودکانی که  برای تامین مصارف زندگی خانواده‌ی‌ شان مجبور به کارهای شاقه می‌شوند و بیش‌تر  در آسیا و آفریقا زندگی می‌کنند.

بر بنیاد این گزارش، به طور کلی تعداد کودکان کارگر در جهان سیر نزولی داشته است؛ در مقایسه با سال ۲۰۰۰ میلادی که حدود ۲۴۶ میلیون کودک کار می‌کردند.

در آفریقا، برخلاف آسیا، پاسیفیک و امریکای جنوبی، تعداد کودکان کار افزایش یافته است.

علت این افزایش، وضعیت بد اقتصادی این مناطق و نزاع‌های مسلحانه و فجایع طبیعی خوانده شده است.

سازمان‌های کمک‌رسان کودکان به این باور استند، یکی از راه‌هایی که می‌توان با کار کردن کودکان مبارزه کرد، باید دولت‌ها تحصیل کودکان را الزامی بسازند و سن قانونی کار را به صورتی تنظیم کنند که برابر با فراغت کودکان از مکتب باشد.