چندین مقام دولتی کوریای شمالی اعدام شدند

صبح کابل
چندین مقام دولتی کوریای شمالی اعدام شدند

کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی چندین مقام دولتی این کشور را اعدام کرده است. رسانه‌های  کوریایی گزارش دادهاند که این مقامات به دلیل ناکامی گفت‌وگوهای امریکا و کوریا شمالی از سوی کیم جونگ اون اعدام  شده‌اند.

گفته می‌شود در میان افرادی که از سوی رهبر کوریای شمالی اعدام شده‌اند، کیم جونگ چال، فردی که چندی قبل با مایک پمپیو، وزیر خارجه‌ی امریکا دیدار کرده و هم‌چنان از اعضای برنامه‌های هسته‌ی کوریای شمالی بوده نیز شامل اعدام شده هاست.

افزون بر این گزارش شده است که ترجمان رهبر کوریای شمالی نیز با سرنوشت مقامات اعدام شده مواجه است؛ زیرا او در جریان ترجمانی و دیدارهای دو طرف اشتباه کرده است.