رهبر کاتولیک‌های جهان: سقط جنین یک مساله‌ای دینی نه، بلکه انسانی است

صبح کابل
رهبر کاتولیک‌های جهان: سقط جنین یک مساله‌ای دینی نه، بلکه انسانی است

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، در یک نشست ضد سقط جنین، در ایالات متحده‌ی امریکا گفته است: «سقط جنین یک مساله‌ی دینی نه، بلکه یک مساله‌ی انسانی است.»

سقط جنین، یکی از مسایل داغ در امریکا است که موافقان و مخالفان خود را دارد.

بر اساس گزارش صدای امریکا، پاپ فرانسیس، تاکید کرده است که سقط جنین تحت هر شرایطی، نباید نادیده گرفته شود؛ حتا اگر جنین در وضعیت صحی بدی قرار داشته باشد و یا حتا اگر پس از تولد احتمال مرگ او وجود داشته باشد.

بر بنیاد این گزارش، اخیرا برخی از برنامه‌ها تاکید بر وضع محدودیت‌های بیش‌تری بر سقط جنین کرده‌اند.

پاپ فرانسیس، همچنان تاکید کرده است که باید با والدین این نوزادان توجه بیش‌تری صورت بگیرد.

این در حالی است که در کشورهای مختلف جهان، برای قانون‌مندسازی سقط جنین، تلاش‌های زیادی انجام می‌شود؛ اما بیش‌تر رهبران دینی جهان با آن مخالف استند.