بریتانیا رسما از اتحادیه‌ی اروپا بیرون شد

صبح کابل
بریتانیا رسما از اتحادیه‌ی اروپا بیرون شد

 بریتانیا پس از ۴۸ سال عضویت در اتحادیه‌ی اروپا، روزپنج‌شنبه (۱۱ جدی/۳۱ دسامبر) به گونه‌ی رسمی از این اتحادیه‌ی بیرون شد.

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا در پیامی گفته است که این کشور، پس از این آزادی عمل دارد و از قوانین اتحادیه‌ی اروپا پیروی نمی‌کند.

بریتانیا یازده ماه پیش، طی همه‌پرسی‌ای که به برگزیت مشهور است، از اتحادیه‌ی اروپا خارج شد؛ اما در این مدت بر سر مسایل تجاری و اقتصادی مذاکره می‌کردند.

دیوید کامرون، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا در سال ۲۰۱۳ گفت که در صورت پیروزی حزب محافظه‌کار در انتخابات، بریتانیا را طی یک همه‌پرسی از اتحادیه‌ی اروپا خارج می‌کند.

همه‌پرسی برای خروج این کشور در سال ۲۰۱۶ برگزار شد و بیش ۵۲ درصد رای دهندگان به خروج بریتانیا رای دادند.