کارآفرین جاپانی ماهی‌ای را به ارزش ۱٫۸ میلیون دالر خریداری کرد

صبح کابل
کارآفرین جاپانی ماهی‌ای را به ارزش ۱٫۸ میلیون دالر خریداری کرد

به نقل از تلویزیون ملی جاپان (NHK) یک کارآفرین جاپانی، ماهی‌ای را به ارزش ۱٫۸ میلیون دالر امریکایی خریداری کرده است.

کیوشی کیمورا، صاحب رستورانت سوشی زانایی، این ماهی‌ ۲۷۶ کیلوگرامی را در جریان یک حراج از بازار توکیو به ارزش ۱۹۰ میلیون ین جاپانی که برابر با ۱٫۸ میلیون دالر امریکایی می‌شود، خریداری کرده است.

این ماهی که از نسل بلوفین است، می‌تواند چهل سال عمر کند و از گونه‌ی ماهی‌های در حال انقراض است.

کیوشی کیمورا، پس از خریداری این ماهی به رسانه‌های این کشور گفته است، از این که توانسته این ماهی کم‌یاب را خریداری کند، خیلی خوش‌حال است و دوست دارد، مشتریانش غذاهای لذیذ بخورند.

این نخستین باری نیست که این کارآفرین جاپانی، ماهی‌ای را با چنین قیمتی خریداری می‌کند؛ سال گذشته نیز او یک ماهی ۶۱۲ تنی را به قیمت ۱٫۳ میلیون دالر خریداری کرده بود.

با این حال، او توانسته است ریکورد سال گذشته‌ی خود را بکشند و ریکورد جدیدی را به نام خود ثبت کند.