وزیر خارجه‌ی سوریه درگذشت

صبح کابل
وزیر خارجه‌ی سوریه درگذشت

ولید معلم، وزیر خارجه و معاون نخست‌وزیر سوریه در سن ۷۹ سالگی درگذشت.

خبرگزاری رویترز، دلیل مرگ او را مشکلات قلبی خوانده است.

آقای معلم، در سال ۲۰۰۶ به عنوان معاون نخست‌وزیر سوریه تعیین شده بود. او هم‌چنان به عنوان نماینده‌ی سوریه در سازمان ملل نیز فعالیت کرده است.

حکومت سوریه در بیانیه‌ای او را فرد «میهن‌پرست» خوانده است.