سازمان ملل ۳۵ میلیارد دالر برای کمک‌های بشردوستانه درخواست کرد

صبح کابل
سازمان ملل ۳۵ میلیارد دالر برای کمک‌های بشردوستانه درخواست کرد

به تازگی سازمان ملل متحد، برای تامین کمک‌های بشردوستانه‌ی سال آینده، ۳۵ میلیارد دالر از کشورها درخواست کرده است.

به نقل از بی‌بی‌سی فارسی، سازمان ملل گفته است که میلیون‌ها انسان به دلیل پیامدهای ناگوار همه‌گیری ویروس کرونا به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

سازمان ملل هم‌چنان گفته است که ممکن است، میلیون‌ها نفر در نتیجه‌ی جنگ‌های یمن، سوریه و افغانستان آسیب ببینند و همچنان امکان دارد که در شماری از کشورها، قحطی رخ بدهد.

بر اساس برآوردهای سازمان ملل، تعداد افراد نیازمند در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰، چهل درصد افزایش خواهد یافت.

سازمان ملل، گفته است، این نگرانی وجود دارد که کشورهای کمک‌کننده بیشتر بر مسایل داخلی تمرکز خواهند کرد تا مسایل بیرونی.