ارگ در واکنش به‌حرف‌های نامزدان انتخاباتی: نشست‌های مطبوعاتی نیز کمپاین‌های پیش از وقت است

صبح کابل
ارگ در واکنش به‌حرف‌های نامزدان انتخاباتی: نشست‌های مطبوعاتی نیز کمپاین‌های پیش از وقت است

ارگ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به حرف‌های اخیر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر سفرهای خارجی رییس جمهور غنی، می‌گوید که حرف‌های نامزد انتخاباتی عمومی است.
هارون چخانسوری، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری امروز دوشنبه گفته است که باید نامزدان انتخاباتی مشخص کنند که از چه نگران‌اند.
او تاکید کرده است که قوانین نافذه‌ی کشور صلاحیت‌های رییس جمهور غنی را واضح کرده است. سخنگوی ارگ ریاست جمهوری تصریح کرده است: «نشست‌های مطبوعاتی نامزدان ریاست جمهوری خود کمپاین‌های پیش از وقت تلقی شده می‌تواند.»
روز یک‌شنبهی این هفته رحمت‌الله نبیل، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، رییس جمهور غنی را به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای متهم کرد. او تاکید کرد که در حال حاضر بیشتر از ۴۰ دفتر کمپاین انتخاباتی با پول بیت‌المال آغاز به فعالیت کرده است.