افغانستان، ناامن‌ترین کشور جهان شناخته شد

صبح کابل
افغانستان، ناامن‌ترین کشور جهان شناخته شد

یک گزارش جدید از وضعیت صلح جهانی، افغانستان را به عنوان ناامن ترین کشور جهان معرفی کرده است.

سطح امنیت و مصؤونیت در جامعه، میزان خشونت‌های موجود داخلی و یا بین‌المللی و سطح نظامی‌گری در کشور، از مراحلی است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

انستیتوت اقتصاد و صلح که این گزارش را منتشر کرده است، گفته که افغانستان، در ناامنی جانشین سوریه شده است. سوریه، سودان جنوبی، یمن و عراق، کشورهای دیگری استند که در فهرست پنج کشور ناامن جهان در سال ۲۰۱۹، جا خوش کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، ایسلند، به عنوان صلح‌آمیزترین کشور جهان شناخته شده است. همچنان بر اساس این فهرست، نیوزیلند، اتریش، پرتگال و دنمارک، به ترتیب جایگاه دوم، سوم، چهارم و پنجمین کشور صلح‌آمیز جهان را از آن خود کرده‌اند.

این گزارش می‌افزاید که هزینه‌های ناامنی در افغانستان، طی سال ۲۰۱۸، برابر با ۴۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد که میزان اعتماد شهروندان افغانستان به نیروهای امنیتی، نسبت به پنج سال قبل کاهش یافته است.

این در حالی است که طی چند ماه اخیر، تلاش‌ها برای برقراری صلح در افغانستان شدت یافته و حتا، امریکا برای روند صلح افغانستان، فرستاده‌ی ویژه تعیین کرده است.

اما مذاکراتی که طی چند ماه اخیر در مورد صلح افغانستان در قطر و مسکو برگزار شده، روی کاهش خشونت‌ها در این کشور، تاثیرات چندانی نداشته است.

یک گزارش جدید از وضعیت صلح جهانی، افغانستان را به عنوان نا امن‌ترین کشور جهان معرفی کرده است.

سطح امنیت و مصؤونیت در جامعه، میزان خشونت‌های موجود داخلی و یا بین‌المللی و سطح نظامی‌گری در کشور، از مراحلی است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

انستیتوت اقتصاد و صلح که این گزارش را منتشر کرده است، گفته که افغانستان، در ناامنی جانشین سوریه شده است. سوریه، سودان جنوبی، یمن و عراق، کشورهای دیگری استند که در فهرست پنج کشور ناامن جهان در سال ۲۰۱۹، جا خوش کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، ایسلند، به عنوان صلح‌آمیزترین کشور جهان شناخته شده است. همچنان بر اساس این فهرست، نیوزیلند، اتریش، پرتگال و دنمارک، به ترتیب جایگاه دوم، سوم، چهارم و پنجمین کشور صلح‌آمیز جهان را از آن خود کرده‌اند.

این گزارش می‌افزاید که هزینه‌های ناامنی در افغانستان، طی سال ۲۰۱۸، برابر با ۴۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد که میزان اعتماد شهروندان افغانستان به نیروهای امنیتی، نسبت به پنج سال قبل کاهش یافته است.

این در حالی است که طی چند ماه اخیر، تلاش‌ها برای برقراری صلح در افغانستان شدت یافته و حتا، امریکا برای روند صلح افغانستان، فرستاده‌ی ویژه تعیین کرده است.

اما مذاکراتی که طی چند ماه اخیر در مورد صلح افغانستان در قطر و مسکو برگزار شده، روی کاهش خشونت‌ها در این کشور، تاثیرات چندانی نداشته است.