بازداشت ۱۹ نفر به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در کابل

صبح کابل
بازداشت ۱۹ نفر به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در کابل

نیروهای پولیس، با راه‌اندازی عملیاتی، ۱۹ نفر را به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر، از مربوطات شهر کابل، بازداشت کرده‌اند.

وزارت داخله، با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این عملیات، در نقاط مختلف شهر کابل راه‌اندازی شده بود که در جریان آن، ۱۹ نفر، به شمول یکی از قاچاق‌بران مشهور مواد مخدر بازداشت شده‌اند.

در خبرنامه آمده است که از نزدیک افراد بازداشت شده، مقداری هیرویین، شیشه، چرس، تریاک، قرص روان‌گردان «کا» و مشروبات الکولی به‌دست آمده است.

وزارت داخله، در جریان چند ماه گذشته، همواره از بازداشت فروشندگان و قاچاق‌بران موارد مخدر در سراسر افغانستان خبر داده است.

به گفته‌ی مقامات افغان، مواد مخدر یکی از بزرگ‌ترین منابع مالی گروه‌های تروریستی در افغانستان محسوب می‌شود. دولت افغانستان قاچاق و فروش مواد مخدر را در کنار فعالیت گروه‌های تروریستی عامل ناامنی این کشور می‌داند.

جنگ و ناامنی گسترده در افغانستان، عامل اصلی فعالیت مافیای مواد مخدر در این کشور است.