برای کودکان بی‌سرپرست حساب‌های بانکی ایجاد می‌شود

صبح کابل
برای کودکان بی‌سرپرست حساب‌های بانکی ایجاد می‌شود

وزارت کار و امور اجتماعی، تفاهم‌نامه‌ای را با بانک ملی افغان به امضا رسانده که بر اساس آن، برای کودکان بی‌سرپرست در پرورشگاه‌های افغانستان، حساب بانکی ایجاد خواهد شد.

سید انور سادات، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، روز شنبه (۸سرطان) در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، گفت که این وزارت تلاش دارد تا برای کودکان بی‌سرپرست، منابع مالی ایجاد کند.

او افزود: «این برنامه به خاطر ایجاد سهولت در ادغام کودکان بی‌سرپرست بعد از ۱۸ سالگی در جامعه روی دست گرفته شده و بر اساس آن، برای این کودکان حساب بانکی ایجاد می‌شود و مقداری پولی که از سوی دولت، نهادهای خیریه و یا افراد کمک‌کننده به این کودکان کمک می‌شود، در حساب‌های‌شان پس‌انداز خواهد شد.»

آقای سادات گفت که در جریان سال جاری، برای حدود ۸۰۰ کودک بی‌سرپرست، حساب‌های بانکی ایجاد می‌شود و به همین ترتیب، در سال‌های بعدی، این برنامه، سایر کودکانی که در پرورش‌گاه‌ها به سر می‌برند را، در بر خواهد گرفت.

سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی گفت که در حال حاضر، بیش از ۱۰ هزارکودک بی‌سرپرست، در ۶۰ پرورش‌گاه دولتی و خصوصی نگه‌داری می‌شوند و به تازگی، ۱۳ پرورش‌گاه جدید نیز برای آن‌ها ایجاد شده است.

از سویی هم، آقای سادات، ۱۲ تفاهم‌نامه‌ی دیگر را با شماری از نهادهایی که از کودکان بی‌سرپرست حمایت می‌کنند، به امضا رساند. بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها، از این به بعد، این نهادها از چگونگی نگه‌داری کودکان بی‌سرپرست در پرورش‌گاه‌های خصوصی نظارت خواهند کرد.