عضو کلیدی طالبان با ۱۱ بطری شراب در ولایت بلخ بازداشت شد

صبح کابل
عضو کلیدی طالبان با ۱۱ بطری شراب در ولایت بلخ بازداشت شد

وزارت داخله اعلام کرده است که نیروهای پولیس، ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮐﻠﯿﺪﯼ هراس‌افگنان طالب را با چندین بطری شراب، در ولایت بلخ بازداشت کرده‌اند.

وزارت داخله با نشر خبرنامه‌ای گفته است که نیروهای پولیس، ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺭﺍ به منظور ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮐﻠﯿﺪﯼ هراس‌افگنان طالب ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻧﻬﺮﺷﺎﻫﯽ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ ﺭﺍهﺍﻧﺪﺍﺯﯼ کردند.

در خبرنامه آمده است که در نتیجه‌ی این عملیات، یوسف، از اعضای کلیدی هراس‌افگنان طالب ﺑﺎ ۱۱ بطری ﺷﺮﺍﺏ ﻭ ﯾﮏ ﻗﻠﯿﻮﻥ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ شده ﺍﺳﺖ.

وزارت داخله گفته است که ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ، ﯾﮏ ﻣﯿﻞ ﺳﻼﺡ ﮐﻼﺷﯿﻨﮑﻮﻑ، ﯾﮏ ﻣﯿﻞ ﺳﻼﺡ ﮐﻤﺮﯼ، ﯾﮏ ﻣﯿﻞ ﺳﻼﺡ ﺑﺎﺩﯼ، ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﯾﮏ ﻋﺮﺍﺩﻩ ﻣﻮﺗﺮ ﻫﺎﯾﻠﮑﺲ نیز به دست آمده است.

ولایت بلخ در شمال افغانستان از ولایت‌های امن در پانزده سال گذشته بود؛ اما در یک و دو سال اخیر، شماری از ولسوالی‌های این ولایت به شدت ناامن شده است.