عملیات نیروهای پولیس در بلخ؛ فرمانده‌ی هراس‌افگنان طالب کشته شد

صبح کابل
عملیات نیروهای پولیس در بلخ؛ فرمانده‌ی هراس‌افگنان طالب کشته شد

وزارت داخله اعلام کرده است که نیروهای پولیس، عملیاتی را به منظور پاک‌سازی شماری از ولسوالی‌های ولایت بلخ راه‌اندازی کرده‌اند.

این وزارت، در خبرنامه‌ای گفته است که این عملیات، در ولسوالی‌های، نهرشاهی و دولت‌آباد ولایت بلخ، جایی که هراس‌افگنان طالب به تازگی در آن مخفی‌گاه ایجاد کرده‌اند، آغاز شده است.

در خبرنامه آمده است که در جریان این عملیات، یک سرکرده‌ی هراس‌افگنان طالب که مسؤولیت فرماندهی افراد این گروه را در ولسوالی‌های نهرشاهی و دولت‌آباد ولایت بلخ به عهده داشت، کشته شده است و دو هراس‌افگن دیگر نیز زخم برداشته‌اند.

وزارت داخله افزوده است که در جریان این عملیات، دو هراس‌افگن طالب نیز بازداشت شده‌اند.

این وزارت گفته است که عملیات نیروهای پولیس، تا پاک‌سازی کامل این ولسوالی‌ها از وجود هراس‌افگنان طالب، ادامه خواهد یافت.

ولایت بلخ در شمال افغانستان، از ولایت‌های امن است؛ اما در جریان چند سال اخیر، شماری از ولسوالی‌های آن ناامن شده است.