قرغیزستان از گفت‌وگوهای بین‌الافغانی صلح حمایت کرده است

صبح کابل
قرغیزستان از گفت‌وگوهای بین‌الافغانی صلح حمایت کرده است

سورونبای جیین بیکوف، رییس جمهور قرغیزستان، در دیدار با رییس جمهور غنی، گفته است که این کشور از گفت‌وگوهای بین‌الافغانی صلح حمایت می‌کند.

در خبرنامه‌ی ارگ ریاست جمهوری آمده است که رییس جمهور غنی، با سورونبای جیین بیکوف، رییس جمهور قرغیزستان دیدار و در مورد مذاکرات صلح، همکاری‌های منطقه‌ای، اقتصادی و مبارزه بر ضد هراس‌افگنی گفت‌وگو کرده‌اند.

رییس جمهور قرغیزستان ضمن اینکه از پروسه‌ی صلح به رهبری افغان‌ها حمایت کرده، تاکید کرده است که کشورش می‌خواهد با حکومت افغانستان همکاری‌های دایمی داشته باشد.

این درحالی است که از هشت‌ماه به این‌سو مذاکرات صلح به گونه‌ی جدی از سوی نمایندگان امریکا، حکومت و سیاسیون افغانستان دنبال می‌شود؛ اما با وجود تمام تلاش‌ها، تاکنون طالبان حاضر نشده‌اند به گونه‌ی مستقیم با حکومت مذاکره کنند.