قول اردوی ۲۰۷ ظفر با هواپیمای بدون سرنشین مجهز شد

دانیال دایان
قول اردوی ۲۰۷ ظفر با هواپیمای بدون سرنشین مجهز شد

برای نخستین بار، قول اردوی ۲۰۷ ظفر در غرب افغانستان، هشت بال هواپیمای پیشرفته‌ی بدون سرنشین را از نیروهای خارجی دریافت کرده است.

این هواپیماهای بدون ‌سرنشین دیروز (چهارشنبه، ۸ جوزا) به قول اردوی ۲۰۷ ظفر تحویل داده شده است.

نورالله قادری، فرمانده‌ی قول اردوی ۲۰۷ ظفر، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که نیروی مورد نیاز هدایت این چرخبال‌ها، قبلا آموزش دیده‌اند و استفاده از این هواپیماها در عملیات محاربوی سبب کاهش تلفات غیرنظامیان خواهد شد.

مسؤولان فرماندهی حمایت قاطع در غرب افغانستان نیز تاکید کرده‌اند که این هواپیماها، توانایی عملیات مستقلانه تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری بدون رویت را دارد.

مقام‌ها در قول اردوی ۲۰۷ ظفر، گفته‌اند که این هواپیماهای بدون‌سرنشین در کنار اجرای  ماموریت کشفی، محلات حضور و فعالیت طالبان را نیز تثبیت می‌کند.

از چند سال به این‌سو، دامنه‌ی ناامنی‌ها در ولایت‌های غربی افغانستان افزایش یافته و توقع می‌رود که با استفاده از هواپیماهای بدون‌سرنشین، مراکز هراس‌افگنان طالب در این ولایت‌ها هدف قرار بگیرد.