وزارت زراعت: ملخ صحرایی محصولات زراعتی افغانستان را تهدید نمی‌کند

صبح کابل
وزارت زراعت: ملخ صحرایی محصولات زراعتی افغانستان را تهدید نمی‌کند

وزارت زراعت: ملخ صحرایی محصولات زراعتی افغانستان را تهدید نمی‌کند

وزارت زراعت، اعلام کرده است، ملخ‌هایی که به ولسوالی چاربرجک ولایت نیمروز آمده‌اند، صحرایی نیستند.

این وزارت در خبرنامه‌ای گفته است: «با توجه به نگرانی‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی درباره‌ی شیوع ملخ‌های صحرایی در کشور ابراز می‌شود، باید گفت که بر اساس گزارش‌های سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد و بر بنیاد اطلاعات دهقانان، این ملخ‌ها صحرایی نیستند».

در خبرنامه آمده است که مجادله با ملخ در ایران جریان دارد و این ملخ‌ها هیچ کدام از ولایت‌های مرزی را تهدید نمی‌کند.

وزارت زراعت افزوده است: ملخ‌هایی که به ولسوالی چاربرجک ولایت نیمروز آمده‌اند، صحرایی نیستند و مقابله با آنان آغاز شده و تا چند روز آینده محو خواهند شد.

در خبرنامه آمده است: «وزارت زراعت با پیش‌بین بودن خطرات احتمالی، آماد‌گی‌های لازم را برای مجادله با ملخ از قبیل فراهم سازی داروی مقابله، آماده‌سازی تیم‌های مقابله با ملخ و آموزش‌دهی به دهقانان را به انجام رسانده است».

وزارت زراعت تاکید کرده است که از تمام ولایت‌هایی که احتمالاً آسیب‌پذیر باشند، مراقبت جدی می‌کند و اطمینان می‌دهد که محصولات زراعتی افغانستان را با توجه با آمادگی‌های روی دست گرفته شده، ملخ صحرایی تهدید نمی‌کند.