شهرزاد اکبر: از کودکان نباید به عنوان سرباز استفاده شود

صبح کابل
شهرزاد اکبر: از کودکان نباید به عنوان سرباز استفاده شود

هم‌زمان با افزایش حملات طالبان و شکل‌گرفتن بسیج مردمی علیه حملات این گروه، شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می‌گوید که یکی از پیامدهای افزایش جنگ‌ ویران‌گر، مسلح‌سازی گسترده تر و سلب فضای مدنی است.

بانو اکبر، شام روز جمعه-۱۸ سرطان-، در برگه‌ی تویترش نوشته است: « در فضای تقلا برای بقا، از مسلح‌سازی مردم ملکی، حتا کودکان استقبال می‌شود. در هیچ شرایطی نباید از یاد ببریم که نیروهای مسلح، مکلفیت حفظ جان مردم ملکی را دارند. کودک، کودک است و نباید سرباز باشد.»

این در حالی است که به دنبال افزایش حملات طالبان و سقوط شماری از ولسوالی‌ها، بسیج‌های مردمی شکل گرفت. در میان افرادی که در بسیج‌های مردمی حضور دارند، شماری از جوانان و نوجوانان نیز دیده می‌شوند که برای حفاظت از منطقه و ولسوالی‌شان دست به سلاح برده اند.

پیش از این نیز بارها گزارش‌های منتشر شده که از کودکان به عنوان سرباز استفاده می‌شود و گاهی از آن‌ها استفاده جنسی نیز صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر، هفته‌ی گذشته نام پلیس ملی افغانستان از فهرست ننگین دبیر کل سازمان ملل متحد بیرون شد.

علت جا گرفتن نام پلیس ملی افغانستان در این فهرست، استخدام و جلب و جذب کودکان زیر ۱۸ سال به پلیس ملی بود که در یک سال گذشته، هیچ کودکی در پلیس ملی استخدام نشده و به این دلیل از فهرست ننگین دبیر کل سازمان ملل متحد، بیرون شده است.