سرور دانش: گروه طالبان از ما جز «بیعت و بردگی» چیز دیگری نمی‌خواهد

صبح کابل
سرور دانش: گروه طالبان از ما جز «بیعت و بردگی» چیز دیگری نمی‌خواهد

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، می‌گوید که گروه طالبان از شهروندان افغانستان جز «بیعت و بردگی»، چیز دیگری نمی‌خواهد و در صورتی که بر اوضاع کشور مسلط شود، بر هیچ کسی و گروهی رحم نخواهد کرد.

آقای دانش، پس از چاشت روز جمعه-۱۸ سرطان-، در یادداشتی زیر عنوان «اتحاد و مقاومت ما، ضامن پیروزی ما» گفته است، در صورتی پیروزی طالبان، آن‌ها به عزت و حقوق انسانی هیچ کسی احترام نخواهد گذاشت و یک‌بار دیگر «داروندار» مادی و معنوی مردم را خاکستر خواهد کرد.

او افزوده است: «حوادث غم‌بار و قتل‌عام‌های دهه‌ی هفتاد در کابل و مزار و بامیان و مناطق دیگر و تخریب فرهنگ و تمدن و آثار گرانسنگ تاریخی و ترویج تعصب و تکفیر و افراطیت و انحصارطلبی سیاسی شاهد این ادعا است.»

معاون دوم ریاست‌جمهوری در بخشی از یادداشت خود، گفته است که رویدادهای روزهای پسین، نشان داده  که نه دولت افغانستان آن چنان ناتوان است که گروه طالبان می‌پندارد و «جاده‌صاف‌کن‌ها» و بلندگوهای داخلی و خارجی آنان جار می‌زنند و نه جنگ‌جویان طالب توان مقابله با نیروهای امنیتی افغانستان را دارند.

سرور دانش، تأکید کرده است که مقاومت‌ها و خیزش‌های مردمی در همه ولایت‌های کشور به ویژه در مناطقی مانند چهارکنت، بلخاب، بامیان، غور، دایکندی، جاغوری، ناهور و بهسود، نشان داده است که گروه طالبان «نه از راه نیرنگ و فریب و نه از راه زور و جنگ، توانایی فتح هزاره‌جات را ندارد.»

آقای دانش با انتقاد از موضع‌گیری کشورهای منطقه و جهان، گفته است که هیچ کدام از کشورها به منافع و مصالح واقعی و سرنوشت مردم افغانستان توجه ندارند و به هیچ یک از معیارها و ارزش‌های انسانی پایدار نیستند. «در چنین حالتی، امیدبستن به آنان به نام اجماع جهانی یا اجماع منطقوی یا ارزش‌های حقوق‌بشری یا احترام همسایگی و مشترکات فرهنگی و یا هر عنوان دیگر، یک خیال خام و بیهوده است.»

سرور دانش، تأکید کرده است که همه‌ی طرف‌های داخلی و خارجی باید بدانند که در افغانستان دوره حاکمیت‌های مستبدانه و انحصارطلبانه به سر آمده و هیچ گروه سیاسی و اجتماعی و قومی حاضر نیست با ذلت و بردگی زندگی کند و تعیین سرنوشت خود را در اختیار دیگران بسپارد.

آقای دانش خطاب به طالبان گفته است که این گروه و حامیان‌شان نباید بیش‌ از این، اراده‌ی مردم افغانستان را به آزمایش بگیرند.

این همه در حالی است که در ماه‌های اخیر حملات طالبان برای سقوط ولسوالی به شدت افزایش یافته است؛ چنان چه این گروه ادعا کرده که در هفت هفته‌ی اخیر، بیش‌تر از ۱۰۰ ولسوالی را سقوط داده اند.

با این حال؛ اما شماری از اعضای هیئت گفت‌وگوکننده‌ی طالبان روز جمعه-۱۸ سرطان-، در یک نشست خبری در مسکو، تأکید کردند که این گروه به فکر انحصار قدرت در افغانستان نیستند و بحث چگونگی نظام آینده نیز، در جریان گفت‌وگوهای صلح مشخص خواهد شد.