معاون وزارت خارجۀ امریکا به کابل آمد

صبح کابل
معاون وزارت خارجۀ امریکا به کابل آمد

الیس ویلز، معاون وزارت خارجۀ امریکا در یک سفر از قبل اعلام ناشده، پس از چاشت امروز یک‌شنبه(۲۲ثور) به کابل آمد.

سفارت امریکا در کابل با نشر خبرنامه‌ای گفته است که بانو ویلز در این سفر خود با رهبران حکومت وحدت ملی در مورد باز نگری کمک‌های امریکا به افغانستان بحث و گفت‌وگو می‌کند.

به نقل از خبرنامه‌ای سفارت امریکا در کابل معاون وزارت خارجۀ امریکا با رییس جمهور غنی، رییس اجرایی حکومت در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت‌وگو خواهد کرد.

گفته می‌شود که بانو ویلز به کابل آمده تا در مورد چگونگی آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز معلومات بدست آورد و تعهدات کشورش را در مورد حمایت از انتخابات افغانستان اعلام کند.