کمک ۱۲۵میلیون دالری امریکا به بی‌جاشدگان داخلی افغانستان

صبح کابل
کمک ۱۲۵میلیون دالری امریکا به بی‌جاشدگان داخلی افغانستان

امریکا حدود ۱۲۵میلیون دالر را به منظور کمک به بی‌جاشدگان داخلی افغانستان کمک کرده است.

سفارت امریکا، روز سه‌شنبه (۲۹اسد) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این کمک‌ها، به منظور تهیه‌ی مواد غذایی، تغذیه آب آشامیدنی پاک، بهداشت، سرپناه و همکاری‌های بشردوستانه برای بی‌جاشدگان داخلی افغانستان پرداخته شده است.

در این خبرنامه آمده است که از این کمک‌ها، افزون بر تهیه‌ی غذا و لباس، برای هزینه‌ی آموزش و معیشت بی‌جاشدگان داخلی افغانستان استفاده می‌شود.

سفارت امریکا از دیگر کشورهای جهان نیز خواسته است که به بی‌جاشدگان داخلی افغانستان کمک کنند. گفتنی است که با این بسته‌ی ۱۲۵میلیون دالری امریکا، کمک‌های امریکا در سال جاری به ۱۹۰ میلیون دالر می‌رسد.

این درحالی است که چند ماه قبل، ریلیف ویب، گزارش داده بود که در سال‌ ۲۰۱۹ میلادی بیش از ۱۰۱ هزار و ۳۰۰ تن در افغانستان به دلیل جنگ و ناامنی، روستاهای شان را ترک کرده اند.

در گزارش ریلیف ویب، آمده است که افزون بر ارقام بی‌جاشدگان داخلی، در سال ۲۰۱۹ میلادی، حدود ۱۶۷ هزار و ۷۰۰ تن دیگر نیز از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان برگشته اند.