هند: معضل جنگ افغانستان باید از راه مذاکرات مستقیم با دولت حل شود

صبح کابل
هند: معضل جنگ افغانستان باید از راه مذاکرات مستقیم با دولت حل شود

مقام‌های هند در دیدار با محمد عمر داوودزی، نماینده‌ی ویژه‌ی رییس‌جمهوری افغانستان، روی مالکیت روند صلح به‌رهبری افغان‌ها تاکید کرده است. آنان گفته‌اند که جنگ راه حل افغانستان نیست و این معضل باید از راه مذاکرات مستقیم به رهبری و حاکمیت دولت افغانستان حل شود.

محمد عمر داوودزی نماینده‌ی خاص رییس جمهور در امور منطقه‌ای برای اجماع صلح و رییس دبیرخانه‌ی شورای عالی صلح روز پنجشنبه با سوشما سوارج، وزیر خارجه‌ی هند و اجیت دوال مشاور شورای امنیت ملی هند به صورت جداگانه  دیدار و گفت‌وگو کرد.

در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی شورای عالی صلح افغانستان به نشر رسیده آمده است که در این ملاقات‌ها روی نقش و اهمیت کشورهای منطقه در پروسه‌ی صلح بحث وگفت‌وگو شده است.

 وزیر خارجه‌ی هند در دیدار با داوودزی بر مالیکت پروسه‌ی صلح به رهبری افغان‌ها تاکید کرده و در عین حال گفته است که هند همکاری‌های خود در راستای پیشرفت‌های اقتصادی و ثبات در افغانستان  ادامه خواهد داد.

از سویی هم داوودزى روز پنجشنبه با اجیت دوال مشاور شورای امنیت ملی هند نیز در دهلی جدید ملاقات کرده است. رییس دبیرخانه‌ی شورای عالی صلح از همکاری هند پیرامون صلح افغانستان ابراز قدر دانی کرد و تاکید کرد که پروسه‌ی صلح به رهبری افغان‌ها به پیش برده می‌شود و کشورهای منطه و جهان در زمینه‌ی تسهیل این روند نقش عمده دارند.

وی در این دیدار ضمن تاکید بر اهمیت کشورهای منطقه به ویژه هند در پروسه‌ی صلح افغانستان گفت که پروسه‌ی صلح افغانستان به رهبری و حاکمیت دولت افغانستان به پیش برده می شود.