ادامه‌ی تنش‌ها بر سر به دست آوردن کرسی ریاست مجلس نمایندگان

محمد گوهری
ادامه‌ی تنش‌ها بر سر به دست آوردن کرسی ریاست مجلس نمایندگان

میر رحمان رحمانی، نماینده‌ی ولایت پروان، روز گذشته به عنوان رییس مجلس نمایندگان برگزیده شد؛ اما مخالفان او، مانع نشستن آقای رحمانی بر کرسی ریاست شده‌اند.

شماری از نمایندگان مجلس که اکثر آن‌ها بانوان استند، امروز یکشنبه (۲۹ ثور)، اطراف کرسی ریاست مجلس را محاصره کردند و اجازه ندادند که میر رحمان رحمانی، بر کرسی ریاست بنشیند.

این نمایندگان که از هواداران کمال ناصر اصولی، رقیب میر رحمان رحمانی استند، ادعا می‌کنند که آقای رحمانی نتوانسته در انتخابات روز گذشته، اکثریت آرا را از آن خود کند و به همین دلیل، نباید بر این کرسی بنشیند.

این نمایندگان، خواستار برگزاری انتخابات جدید برای تصاحب کرسی ریاست مجلس شده‌اند.

میر رحمان رحمانی، روز گذشته با کسب ۱۲۳ رای، از سوی رییس موقت مجلس، به عنوان رییس مجلس نمایندگان معرفی شد؛ اما کمال ناصر اصولی، رقیب او، تاکید کرد که نتیجه‌ی این انتخابات را قبول نمی‌کند و حتا حاضر است که با توسل به زور، مانع نشستن آقای رحمانی بر کرسی ریاست مجلس شود.

قرار بود در نشست امروزی مجلس، به ریاست میرحمان رحمانی، معاونان و منشی‌های این مجلس انتخاب شوند. در حال حاضر، کمیته‌ی تخنیکی‌ای که روز گذشته آقای رحمانی را برنده اعلام کرده بود، عقب دروازه‌های بسته و به دور از دوربین رسانه‌ها در حال رایزنی استند تا معترضان را قناعت بدهند.

برخِ منابع که از ذکر نام شان خودداری می‌کند، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گویند که رایزنی آنان روی تعامل و تفاهم بر کرسی معاونیت اول مجلس است.