در سال ۲۰۱۹ میلادی بیش از ۱۰۱ هزار تن در افغانستان روستاهای شان را ترک کردند

تقی‌الله تقی
در سال ۲۰۱۹ میلادی بیش از ۱۰۱ هزار تن در افغانستان روستاهای شان را ترک کردند

اخیرا ریلیف ویب گزارش داده است که در سال‌ ۲۰۱۹ میلادی بیش از ۱۰۱ هزار و ۳۰۰ تن در افغانستان به دلیل جنگ و ناامنی روستاهای شان را ترک کرده اند.

در گزارشی که در این ویب‌سایت منتشر شده، آمده است، مهم‌ترین مساله‌ی انسانی‌ای که در سال گذشته‌ی میلادی در افغانستان صورت گرفته، بیجاشدگان بیش از ۱۰۰ هزار شهروند این کشور بوده است که به دلیل جنگ و افزایش ناامنی روستاهای شان را ترک کرده اند.

این رقم جدید در حالی به شمار بیجاشدگان اضافه شده است که در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز ۲۴۵هزار نفر در سراسر افغانستان به دلیل افزایش حملات‌ گروه‌های هراس‌افگن روستاهای شان را ترک کرده بودند و همان افراد هنوز هم نتوانسته اند که دوباره به روستاهای اصلی شان برگردند.

در گزارش ریلیف ویب آمده است که افزون بر آرقام بیجا شدگان داخلی، در سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۱۶۷ هزار و ۷۰۰ تن دیگر نیز از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان برگشته اند.

طالبان سال گذشته بر شماری از ولایات در شمال و جنوب افغانستان حمله کردند و این ولایات را تا مرز سقوط پیش بردند.

سال گذشته طالبان برای بیش از دو ماه روستای سرحوض ولایت فاریاب را محاصره کردند و باشندگان این روستا حتا غذا برای خوردن نداشتند.

هم‌چنان سال گذشته طالبان برای چهار شبانه روز شهر غزنی را نیز در اختیار داشتند و بیشتر تاسیسات دولتی را به آتش کشیدند. پس از آن نیز طالبان بالای ولسوالی جاغوری و مالستان این ولایت حمله کردند و هزاران خانواده پس از حمله‌ی این گروه خانه‌های شان را ترک کردند و در ولسوالی‌های همجوار آن پناه بردند.

از سوی‌هم بر بنیاد معلومات وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان،  هنوز هم حدود ۶ میلیون تن از شهروندان افغانستان در بیرون و در کشورهای همسایه و اروپایی مهاجر اند.