میزان صادرات افغانستان افزایش یافته است

محمد گوهری
میزان صادرات افغانستان افزایش یافته است

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که میزان صادرات افغانستان، نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.
ظهورالدین شیرزاد، معین وزارت صنعت و تجارت، امروز سه‌شنبه(۳۱ ثور) در یک نشست خبری در کابل گفت که رشد صنعت افغانستان به ۸ درصد رسیده و میزان صادرات نیز در مقایسه با سال‌های گذشته، افزایش یافته است.
او افزود که ۴۵۰ میلیون دالر در سکتور آهن، ۵۲۰ میلیون دالر در سکتور نفت و۲۳۰ میلیون دالر در تولید آرد، با نظر داشت عرضه و تقاضا، سرمایهگذاری شده است.
منیژه وافق، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان نیز در این نشست خبری گفت که هم اکنون سهم زنان برای سرمایه‌گذاری در پارک‌های صنعتی ۱۵ تا ۲۵ درصد است.
او افزود که سهولت‌های ترانسپورتی به ویژه ایجاد و فعالیت دهلیزهای هوایی، عرصه را برای سرمایه‌گذاری زنان فراهم کرده و هم‌اکنون زنان متشبث به ارزش دوصد هزار دالر امریکایی در زمینه پروسس و بسته‌بندی میوه خشک و زعفران، سرمایه‌گذاری کرده‌اند.