شش هراس‌افگن طالب در ولایت پکتیکا بازداشت شدند

صبح کابل
شش هراس‌افگن طالب در ولایت پکتیکا بازداشت شدند

نیروهای امنیت ملی، با راه‌اندازی عملیاتی، شش هراس‌افگن طالب را از مربوطات ولایت پکتیکا بازداشت کرده‌اند.

ریاست عمومی امنیت ملی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که شبکه‌ی شش نفری هراس‌افگنان طالب، در شهر شرنه، مرکز ولایت پکتیکا بازداشت شده‌اند.

در اعلامیه آمده است: «قیام الدین مشهور به کاروان فرزند عبدالعزیز سر دسته گروه، محمد جمیل مشهور به عدالت فرزند عبدالرحمن، آدم خان فرزند بنوڅی، جمرات مشهور به حیران فرزند جمعه خان، عصمت الله فرزند محمد عمر و سید بلال فرزند نظام الدین، افرادی‌اند که توسط نیروهای امنیت ملی بازداشت شده‌اند».

ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که این افراد، اعتراف کرده‌اند که به دستور گروه طالبان، در مربوطات شهر شرنه مصروف شناسایی و ترور افراد دولتی و تاثیرگذار بودند.