۳ مقام و ۲۰ جنگ‌جوی طالبان در ولایت غزنی کشته شدند

صبح کابل
۳ مقام و ۲۰ جنگ‌جوی طالبان در ولایت غزنی کشته شدند

جبهه‌ی ملی آزادگان، اعلام کرده که در نتیجه‌ی یک عملیات هدف‌مند این جبهه، سه مقام و بیست جنگ‌جوی طالبان در ولایت غزنی کشته شده‌اند.

در خبرنامه‌ای که از سوی جبهه‌ی ملی آزادگان به نشر رسیده، آمده است که حوالی ساعت ۹:۲۰ صبح روز شنبه -۱ اسد-، یک عملیات علیه طالبان در ولایت غزنی انجام شده است.

در خبرنامه، آمده است که در جریان این عملیات، ولسوال و امر امنیت طالبان برای ولسوالی گیرو و ولسوالی خودخوانده‌ی این گروه برای ولسوالی اندر ولایت غزنی با بیست جنگ‌جوی دیگر کشته شده‌اند.

تا هنوز جزئیات کامل این خبر نشر نشده است و طالبان نیز، در این مورد چیزی نگفته‌اند.