فضل‌هادی مسلم‌یار: قضیه‌ی حاجی دلاور توطئه‌ی سیاسی است

صبح کابل
فضل‌هادی مسلم‌یار: قضیه‌ی حاجی دلاور توطئه‌ی سیاسی است

رییس مجلس سنا، در واکنش به بازداشت یکی از مشاوران این مجلس به اتهام همکاری با تروریستان، می‌گوید که این، یک توطئه‌ی سیاسی است.

فضل‌هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا، دیروز یک‌شنبه (۵ جوزا) در نشست عمومی این مجلس، موضوع حاجی دلاور را توطئه‌ی سیاسی نسبت به خودش دانسته و گفت که در این توطئه، دست (آس‌اس‌آی) دخیل است و این توطئه‌ها، هیچ تاثیری بر موقف‌گیری‌های سیاسی او نمی‌گذارد.

آقای مسلم‌یار گفت که شماری از حلقات می‌خواهند او را در برابر نیروهای امنیتی قرار بدهند. او گفت که حمایتش از نیروهای امنیتی، پا برجا است و برخی از حلقاتی که می‌خواهند بدنامی خلق کنند، با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

او گفت که حاجی دلاور به یک خانواده‌ی نام‌آشنا و تاجر تعلق دارد و صدها لاری اموال تجارتی آن‌ها هم اکنون نیز در حال عبور از گمرکات‌ افغانستان است. او علاوه کرد که حاجی دلاور، مشاور افتخاری و قراردادی مجلس سنا بود و شش ماه قبل تاریخ قرار دادش به اتمام رسیده است.

در همین حال، امان الله عظیمی، عضو مجلس سنا، این موضوع را کار برخی از دسته‌های انتخاباتی دانسته و می‌گوید که وزارت داخله باید پاسخ بدهد که چرا جواز سلاح برایش توزیع کرده است.

وزارت داخله، دو روز قبل اعلام کرد که یکی از مشاوران رییس مجلس سنای افغانستان، به اتهام حمایت از گروه‌های تروریستی، در شهر کابل بازداشت شده است.

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله به روزنامه‌ی صبح کابل گفت که فردی به‌نام حاجی دلاور که خودش را مشاور رییس مجلس سنا معرفی می‌کند، از سوی پولیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله، به اتهام حمایت از گروه‌های تروریستی در شهر کابل، بازداشت شده است.

او افزود که این مرد حاجی دلاور نام دارد و از نزد او، کارتی پیدا شده که نشان می‌دهد او پیش از این به عنوان مشاور رییس مجلس سنا استخدام شده است.

به گفته‌ی آقای رحیمی، از نزد فرد بازداشت شده یک تعداد اسناد جعلی شامل شناس‌نامه‌ی پاکستانی، چندین عدد نمبرپلیت موتر، سلاح غیرقانونی، هفت‌صد هزار کلدار پاکستانی، یک عراده موتر زرهی و یک عراده موتر تعقیبی نوع هایلکس به دست آمده است.