سازمان غذایی جهان و وزارت مهاجرین، تفاهم‌نامه‌ی همکاری امضا کردند

محمد گوهری
سازمان غذایی جهان و وزارت مهاجرین، تفاهم‌نامه‌ی همکاری امضا کردند

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید که هر دالری که کشورها به افغانستان کمک می‌کنند، پول مالیه‌دهند‌گان است و اگر حکومت افغانستان این کمک‌ها را به گونه‌ی شفاف به مصرف برساند، سبب دل‌گرمی بیشتر کمک‌کنند‌گان خواهد شد.

دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تفاهم‌نامه‌ی همکاری برنامه‌ی اسکوپ، امروز (سه‌شنبه ۲۴ ثور) میان وزارت مهاجرین و سازمان جهانی غذا به امضا رسیده است.

عبدالله عبدالله، در این برنامه گفته است که امضای این تفاهم‌نامه، تاثیر مستقیم و مثبت بر وضعیت برگشت‌کنند‌گان و بی‌جاشدگان دارد. او افزوده است که آغاز این برنامه هم در راستای خدمات بشری و هم در بخش توسعه موثر واقع خواهد شد.

رییس اجرایی همچنان به وزارت مهاجرین دستور داده که از این فرصت، باید به‌گونه‌ی موثر استفاده کند.

سیدحسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین نیز گفته است که با امضای این تفاهم‌نامه، وزارت مهاجرین و سازمان جهانی غذا تا سال ۲۰۲۲ برنامه‌ی اسکوپ را به‌گونه‌ی مشترک به پیش می‌برند.

او گفته است که از طریق این برنامه، فرصت ثبت و راجستر تمام مهاجران، برگشت‌‌کنند‌گان و بی‌جاشد‌گان فراهم می‌شود و این کار سبب خواهد شد تا هم میزان دقیق آنان مشخص شود و هم کمک‌هایی که برای شان در نظر گرفته می‌شود، به گونه‌ی شفاف و درست برسد.

زیلیتن ملیسیک، رییس بخش سازمان جهانی غذا برای افغانستان نیز در این برنامه گفته است که این برنامه، گام خوبی برای ثبت و راجسترشدن مهاجران، برگشت‌کنندگان و بی‌جاشد‌گان است.

به گفته‌ی وی، سازمان جهانی غذا، همیشه متعهد به همکاری با حکومت افغانستان است تا بتواند برای بهبود وضعیت بشری کمک کند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، سازمان جهانی غذا تمام ابزارهای لازم برای عملی شدن این برنامه را برای وزارت مهاجرین فراهم می‌کند.