برنامه‌ی جهانی غذا: ۹۵ درصد مردم افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند

صبح کابل
برنامه‌ی جهانی غذا: ۹۵ درصد مردم افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند

اخیرا برنامه‌ی جهانی غذا بار دیگر بر وخیم‌ترشدن بحران بشری در افغانستان تأکید کرده و گفته است که همین اکنون ۹۵ درصد مردم افغانستان غذایی کافی برای خوردن ندارند.

برنامه‌ی جهانی غذا ناوقت روز جمعه -۲۹ دلو-، در برگه‌ی تویترش نوشته است که از هر ۱۰ خانواده در افغانستان، هشت خانواده‌ی آن، درآمد شان را به گونه‌ی قابل توجهی از دست داده اند.

این برنامه، تأکید کرده است که بیش‌ترین آسیب را کسانی دیده که در کلان‌شهرها به ویژه کابل زندگی می‌کنند. «بدتر این که برخی مجبور شدند در ماه سرد زمستان بدون هیچ درآمدی دوام بیاورند.»

این در حالی است که پیش از این سازمان حفاظت از کودکان با نشر سروی تازه‌ی خود، گفته بود که پس از به قدرت‌رسیدن طالبان، ۸۲ درصد مردم افغانستان درآمد شان خود را از دست داده اند.

این سازمان، گفت که بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین نیازمندهای‌ شان، کودکان خود را برای کار می‌فرستند.

روز سه‌شنبه‌ی هفته‌ گذشته، کمیته‌ی بین‌المللی نجات نیز، گزارش داده بود که در حال حاضر ۹۷ درصد شهروندان افغانستان با فقر روبه‌رو استند. این کمیته‌، تأکید کرده است که اگر به بحران افغانستان رسیدگی نشود، تلفات مردم در نتیجه‌ی گرسنگی بیش‌تر از تلفات جنگ بیست‎‌ سال گذشته خواهد بود.