یک تن از خلبانان ارتش پیشین به افغانستان برگشت

صبح کابل
یک تن از خلبانان ارتش پیشین به افغانستان برگشت

وزارت دفاع حکومت سرپرست طالبان، می‌گوید که یک تن از خلبانان ارتش پیشین که پس از سقوط کابل، کشور را ترک بود، دوباره برگشته است.

در خبرنامه‌ای که روز شنبه -۶ حمل-، از سوی وزارت دفاع طالبان نشر شده، آمده است که این خلبان ارتش پیشین، به دنبال سقوط کابل به آلمان پناهنده شده بود؛ اما دوباره به کشور برگشته است.

طالبان در مورد نام این خلبان چیزی نگفته است.

این در حالی که به دنبال سقوط کابل به دست طالبان، بخش زیادی از خلبانان ارتش پیشین به دلیل ترس از طالبان، کشور را ترک کردند. تنها ۱۵۰ خلبان و خدمه‌ی هواپیمای ارتش پیشین پس از سقوط کابل به تاجیکستان رفتند و از آن‌جا به امریکا منتقل شدند.

مقام‌های امنیتی طالبان بارها از خلبانان ارتش پیشین خواسته است که دوباره به کارهای شان برگردند و خطری متوجه جان آن‌ها نیست.