مسجد جامع ولسوالی ینگی‌قلعه تخار به گونه‌ی کامل در آتش سوخت

صبح کابل
مسجد جامع ولسوالی ینگی‌قلعه تخار به گونه‌ی کامل در آتش سوخت

خبرنگاران محلی در ولایت تخار، می‌گویند که مسجد جامع ولسوالی ینگی‌قلعه‌ی این ولایت در نتیجه‌ی آتش‌سوزی به گونه‌ی کامل حریق شده است.

به گزارش خبرنگاران محلی، این رویداد حوالی ساعت ۶:۰۰ شام روز یک‌شنبه -۱۵ جدی-، به دنبال شارتی برق رخ داده است.

گفته می‌شود که به دلیل نبود مرکز آتش‌نشانی و اطفاییه، این مسجد به گونه‌ی کامل در آتش سوخته است.

به گفته‌ی شاهدان عینی، هرچند مردم در محل آتش‌سوزی رسیدند؛ اما به دلیل نبود امکانات نتوانستند آتش‌سوزی را مهار کنند.

مسؤولان محلی طالبان نیز با تأیید آتش‌سوزی، گفته اند که در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است.