کمپاین تطبیق واکسین پولیو در سراسر افغانستان آغاز شد

صبح کابل
کمپاین تطبیق واکسین پولیو در سراسر افغانستان آغاز شد

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف، اعلام کرده که کمپاین تطبیق واکسین پولیو در سراسر افغانستان آغاز شده است.

یونیسف، گفته است که کمپاین تطبیق واکسین پولیو روز دوشنبه -۲ جوزا-، آغاز شده و قرار است در این دور، ویتامین A نیز، برای کودکان توزیع شود.

وزار صحت عامه‌ی طالبان، گفته است که در این دور،  ۹٫۹ میلیون کودک زیر سن پنج سال واکسین دریافت خواهند کرد.

بر اساس آخرین بررسی وزارت صحت عامه، حدود ۹.۹ میلیون کودک در کشور واجد شرایط واکسین پولیو استند؛ اما در هر دوره، به دلیل مشکلات امنیتی و آب‌وهوایی، بیش‌تر از ۳ میلیون کودک از واکسین باز می‌مانند.