نیروهای مقاومت ملی یک پاسگاه طالبان را در ولسوالی دره‌ی پنجشیر آتش زدند

صبح کابل
نیروهای مقاومت ملی یک پاسگاه طالبان را در ولسوالی دره‌ی پنجشیر آتش زدند

منابعی در ولایت پنجشیر، می‌گویند که یک پاسگاه طالبان در ولسوالی دره‌ی این ولایت از سوی نیروهای مقاومت ملی، به آتش کشیده شده است.

یک منبع به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که این پاسگاه در استقامت کوه‌های هفت‌ چشمه ولسوالی دره‌ ایجاد شده بود و شب گذشته شنبه، ۲۲ اسد-، به آتش کشیده شده است.

به گفته‌ی منبع، این پاسگاه طالبان به گونه‌ی کامل آتش گرفته و همه‌ی وسأیل آن، از بین رفته است.

با این حال، منبع گفت که طالبان چاشت امروز یک‌شنبه -۲۳ اسد-، چهار موتر از بخش اطلاعاتی و کشفی را برای بررسی این رویداد به دره‌ی عبدالله‌خیل فرستاده‌اند.

این پاسگاه طالبان در حالی از سوی نیروهای مقاومت ملی آتش زده شده که بر اساس معلومات مردمی، تنها در ولسوالی دره‌ی ولایت پنجشیر، ۷۰ پاسگاه در حال ساخته‌شدن است و طالبان می‌خواهند همه‌ی نقاط حاکم و سر کوهی‌ها را پاسگاه‌بندی کنند.