یک دادستان طالبان در ولایت کاپیسا کشته شد

صبح کابل
یک دادستان طالبان در ولایت کاپیسا کشته شد

جبهه‌ی ملی آزادگان، اعلام کرده که یک دادستان خودخوانده‌ی طالبان در ولایت کاپیسا کشته شده است.

در خبرنامه‌ای که از سوی جبهه‌ی ملی آزادگان به نشر شده، آمده است که این دادستان طالبان، شب گذشته -دوشنبه، ۲۷ سرطان-، در یک ایست بازرسی در منطقه‌ی تتمدره ولایت پروان کشته شده است.

در خبرنامه، آمده است که دادستان کشته‌شده‌ی طالبان، ملا فرید نام داشت و در نتیجه‌ی درگیری رو در رو با نیروهای جبهه‌ی ملی آزادگان کشته شد.

جبهه‌ی ملی آزادگان، گفته است که جسد این عضو طالبان به شفاخانه‌ی مرکزی ولایت پروان منتقل شده است.

در خبرنامه، آمده است: «جبهه‌ی ملی آزاد‌گان تیم‌های امنیتی سیار خود را در ولایت‌های پروان، کابل، لوگر، پکتیا، کندز، تخار، پکتیکا‌ و هلمند، از سه روز به این‌سو فعال ساخته است.»

طالبان تا هنوز در مورد کشته‌شدن این عضو شان چیزی نگفته‌اند.