یک دختر جوان در غرب کابل خودکشی کرد

صبح کابل
یک دختر جوان در غرب کابل خودکشی کرد

شاهدان عینی، می‌گویند که یک دختر جوان در غرب کابل خود از یک مارکت تجارتی پایین انداخته و جان باخته است.

یکی از شاهدان عینی که نخواست نامی از او گرفته شود، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که این رویداد ساعتی پیش در غرب کابل رخ داده است.

به گفته‌ی او، این دختر حدود ۱۷ سال سن دارد و خودش را از منزل چهارم مارکت تجارتی حسین‌زاده پایین انداخته است.

او هم‌چنان، گفت که تا هنوز خانواده‌ی این دختر پیدا نشده و جسد او در پایین مارکت افتاده است.

هرچند تا هنوز علت و انگیزه‌ی این رویداد مشخص نیست؛ اما شماری از شاهدان عینی، گفته اند که این دختر به دلیل تصمیم طالبان در مورد بسته‌ماندن مکاتب دخترانه دست به خودکشی زده است.

خواستیم دیدگاه پلیس کابل را نیز، با خود داشته باشیم؛ اما با تماس‌های زیاد کسی حاضر به پاسخ‌دهی نشد.