عباس بصیر: در بخش تحصیلات عالی سرمایه‌گذاری بیشتر صورت گیرد

صبح کابل
عباس بصیر: در بخش تحصیلات عالی سرمایه‌گذاری بیشتر صورت گیرد

عباس بصیر، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، می‌گوید که در حال حاضر، تنها ۱۰ درصد متقاضیان، می‌توانند به دانشگاه‌ها راه یابند و از همین رو، نیاز است تا در بخش تحصیلات عالی، سرمایه‌گذاری بیشتر صورت گیرد.

آقای بصیر که روز چهارشنبه (۳ میزان)، در مراسم اعلام نتایج آزمون کانکور سخن می‌زد، گفت که ظرفیت نظام تحصیلات عالی افغانستان، بسیار پایین است.

او افزود: «نمی‌توانیم بیش از ده درصد متقاضیان را در سیستم تحصیلات عالی جذب کنیم، این درصدی اندکی در سطح منطقه و جهان است و نیاز داریم تا ظرفیت تحصیلات عالی را بالا ببریم تا دانش‌جوهای بیشتری را جذب کنیم و از این طریق، خود را با کاروان علم، هم‌سو بسازیم.»

آقای بصیر، در بخش دیگری از سخنان خود، گفت که وزارت تحصیلات عالی، متعهد است تا  ۱۲۲ سیت بورسیه‌ی کشورهای خارجی را در اختیار اول نمره تا بیستم نمره‌ی آزمون عمومی کانکور و از اول تا سوم نمره‌های تمام ولایت‌ها، قرار بدهد.

به گفته‌ی او، باید در بخش تحصیلات عالی، سرمایه‌گذاری بیشتر صورت گیرد تا میان جوان‌ها، رقابت مثبت ایجاد شود.