عبدالرحمن سالنگی به ضمانت عبدالله عبدالله از زندان طالبان آزاد شد

عصمت امین
عبدالرحمن سالنگی به ضمانت عبدالله عبدالله از زندان طالبان آزاد شد

منابعی به روزنامه‌ی صبح کابل، تأیید می‌کنند که عبدالرحمن سالنگی، فرمانده‌ی پیشین نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی سالنگ و از فرماندهان دوران جهاد از زندان طالبان آزاد شده است.

یک منبع به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که این فرمانده‌ی پیشین خیزش مردمی، صبح امروز یک‌شنبه -۲۹ جوزا-، به ضمانت عبدالله عبدالله، رییس پیشین شورای عالی مصالحه‌ی ملی از زندان طالبان آزاد شده است.

وضعیت صحی عبدالرحمن سالنگی نیز، خوب گزارش شده است.

گفتنی است که آقای سالنگی، دست‌کم یک‌ونیم ماه پیش به دعوت کمیسیون شخصیت‌های سیاسی طالبان از ایران به کابل برگشت؛ اما دو هفته پس از برگشت بازداشت شده است.

به گفته‌ی منابع، زمانی که عبدالرحمن سالنگی در ایران بود، بارها از سوی طالبان با او تماس گرفته شد و این گروه اطمینان داده‌اند که بدون هیچ ترسی می‌تواند به کشور برگردد؛ زیرا خطری متوجه او نیست.

این فرمانده‌ی پیشین خیزش مردمی از سوی نیروهای حوزه‌ی چهارم امنیتی طالبان و استخبارات این گروه بازداشت شده بود.