عبدالسلام حنفی: لزوم‌دیدها در معاشات کارمندان دولتی از بین برده می‌شود

صبح کابل
عبدالسلام حنفی: لزوم‌دیدها در معاشات کارمندان دولتی از بین برده می‌شود

عبدالسلام حنفی، معاون نخست‌وزیر طالبان، می‌گوید که بی‌نظمی‌های بزرگی در زمینه‌ی توزیع معاشات کارمندان دولتی وجود داشته و این گروه تلاش می‌کند که بی‌نظمی‌ها را از بین برده و معاشات کارمندان دولتی را عادلانه پرداخت کند.

تلویزیون ملی روز یک‌شنبه -۷ قوس-، به نقل از معاون نخست‌وزیر طالبان، گزارش داده که در زمان حکومت پیشین، معاشات کارمندان دولتی بر اساس لزوم‌دیدها و غیر عادلانه پرداخت می‌شد.

او در این نشست، گفته است: «مأموران دولتی و معلمان اطمینان داشته باشند که جدول معاشات به وزارت مالیه فرستاده شده ‌است و به ‌زودی معاشات آن‌ها پرداخت می‌شود.»

به گفته‌ی عبدالسلام حنفی، در حکومت پیشین، با آن که چندین فرد در یک موقف دولتی کار می‌کردند؛ اما بر اساس لزوم‌دید و برخوردهای سلیقه‌ای، معاش متفاوت دریافت می‌کردند. «ده نفر مثلا ماستر اند. درجه‌ی تحصیل ‌شان برابر است. همه در یک بست واحد کار می‌کنند. معاش یک نفر ۵۰۰ هزار و از نفر دیگر پنج هزار و از نفر دیگر هم ۱۵ هزار است. وقتی که دلیلش را بپرسم، می‌گویند یک لزوم‌دید بود.»

معاون نخست‌وزیر طالبان، اطمینان داد که این بی‌نظمی‌ها از بین برده می‌شود و معاشات کارمندان دولتی به شمول آموزگاران به گونه‌ی منظم تنظیم خواهد شد.

او افزوده که به زودی معاشات باقی‌مانده‌ی همه‌ی کارمندان دولتی به شمول آموزگاران پردخت می‌شود.

عبدالسلام حنفی، هم‌چنان در این نشست گفت که برای همه‌ی ارگان‌های امنیتی و دفاعی معاش ترتیب شده؛ زیرا این گروه تلاش می‌کند که یک ارتش منظم به خاطر دفاع از افغانستان بسازند.