عبدالله عبدالله: حاضرم برای صلح قربانی بدهم و از انتخابات بگذرم

صبح کابل
عبدالله عبدالله: حاضرم برای صلح قربانی بدهم و از انتخابات بگذرم

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی و از نامزدان ریاست‌جمهوری، می‌گوید که حاضر است برای رسیدن به صلح قربانی دهد و از انتخابات نیز بگذرد.

عبدالله عبدالله که امروز چهارشنبه (۶سنبله) در یک همایش انتخاباتی در میان کوچی‌ها صحبت می‌کرد، گفت، در صورتی که یک روز قبل و یک روز پس از انتخابات، زمینه‌ی تأمین صلح فراهم شود، حاضر است برای ختم جنگ قربانی بدهد و از انتخابات بگذرد.

آقای عبدالله افزود: «در صورتی که زمینه‌ی صلح فراهم شود، این را مسؤولیت دینی و ملی خود می‌دانیم که برای رسیدن به آن قربانی بدهیم. اگر یک روز قبل از انتخابات و یا یک روز پس از انتخابات زمینه‌ی صلح فراهم شود، ما برای آن آمادگی داریم. در آن هیچ شک و سوالی نیست.»

به گفته‌ی او، برای تأمین صلح اراده وجود دارد؛ اما دوام جنگ و خون‌ریزی برای هیچ فرد افغانستان قابل قبول نیست.

این در حالی است که چند روز پیش، محمد محقق، معاون دوم تیم انتخاباتی صلح و اعتدال، دلیل فروپاشی این تیم را اولویت دادن به پروسه‌ی صلح عنوان کرده و به تیم ثبات و هم‌گرایی به رهبری عبدالله عبدالله پیوسته بود.

آقای محقق، گفته بود: «همین بود که یک ماه گذشت، منتظر ماندیم که صلح است. به آن‌ها گفتم که در صلح هم همکار تان استیم اگر صلح بیاید، خوش استیم؛ اما رقمش فهمیده می‌شود که صلح هم در شاخ آهو است، گاهی امریکا پشیمان می‌شود و گاهی هم طالبان.»

صلح و انتخابات، دلیل دو دستگی بسیاری از سیاسیون در افغانستان شده است و حتا این دو دستگی، در میان تکت‌های انتخاباتی نیز سبب اختلافات بزرگی شده است.

این همه در حالی است که گفته می‌شود گفت‌وگوهای صلح در قطر، وارد مرحله‌ی نهایی‌اش شده و قرار است زلمی خلیل‌زاد، به منظور شریک ساختن جزئیات این دور گفت‌وگوها با حکومت افغانستان، به زودی وارد کابل شود.