عبدالله عبدالله: نتیجه‌ی قسمی یا ابتدایی پر از تقلب پذیرفتنی نیست

صبح کابل
عبدالله عبدالله: نتیجه‌ی قسمی یا ابتدایی پر از تقلب پذیرفتنی نیست

عبدالله عبدالله، رهبر دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، تأکید می‌کند که هیچ‌گونه نتیجه‌ی قسمی و ابتدایی «پر از تقلب» را نمی‌پذیرد.

آقای عبدالله، روز شنبه (۲۳ قوس)، در میان هوادارانش در ولایت بغلان، گفت که زعیم آینده‌ی افغانستان، باید از طریق آرای پاک و واقعی مردم تعیین شود.

او افزود: «ما می‌خواهیم که نام بد تقلب از افغانستان گم شود و هر کسی در هر سطحی که برگزیده می‌شود، با رأی واقعی مردم انتخاب شود، نه تقلب. ما با کدام فرد مخالفت نداریم، بلکه فقط و فقط مخالف تقلب استیم.»

آقای عبدالله، خطاب به هوادارانش گفت که مبارزه‌ی آن‌ها در برابر تقلب، برحق، قانونی و مؤثر بوده است و در حال حاضر، باید اجازه بدهند که روند بازشماری و تفتیش آرا، در هفت ولایت باقی مانده‌ی شمالی، آغاز شود.

او گفت که رهبری دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، می‌خواهد تا به کمیسیون‌های انتخاباتی فرصت بدهد تا تصمیم خود را بر اساس قانون و لوایح بگیرند.

رهبر دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، تأکید کرد، مانع کاری خواهد شد که سبب پایان مردم‌سالاری در افغانستان شود.

این در حالی است که در جریان یک ماه گذشته، به دلیل اعتراض هواداران شماری از دسته‌های انتخاباتی به ویژه ثبات و همگرایی، روند تفتیش و بازشماری آرا، در ۷ ولایت شمالی توقف یافته است.

دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، خواستار ابطال بیش از ۳۰۰ هزار رأی مشکوک است؛ اما کمیسیون مستقل انتخابات، این آرا را قانونی می‌خواند.

با این حال، عبدالله عبدالله، جمعه شب (۲۲ قوس) در یک نشست خبری در کابل، از هواداران خود خواست تا از اعتراض دست بردارند و بگذارند تا روند بازشماری و تفتیش آرا، تکمیل شود.

او تأکید کرد که تصمیم دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی مبنی بر آغاز روند بازشماری و تفتیش آرا در هفت ولایت شمالی، به این معنا نیست که آن‌ها اجازه داده اند آرای تقلبی نیز شمارش شود.

آقای عبدالله افزود: «تصمیم ما به معنای آن نیست که ما اجازه‌ی آرای تقلبی را بدهیم. ۳۰۰ هزار رأی باید تفتیش خاص شود. ما خواستیم یک حسن نیت نشان بدهیم و یک مجال باشد برای کمیسیون انتخابات که در فیصله‌ی غیرقانونی خود تجدید نظر کند. هیچ نتیجه‌ای، چه قسمی، چه ابتدائی و چه نهایی که پر تقلب باشد را نمی‌پذیریم. هیچ کس خواب این  را نبیند که مثل ۲۰۱۴ با تقلب به حکومت می‌رسد.»